Justitie die ten dienste staat van de mensen

le mardi 20 mars 2018 18:30 Communiqués de presse
Minister van Justitie Koen Geens begrijpt de actie van de justitiële actoren vandaag en wenst samen verder te werken aan een goed functionerende justitie die ten dienste staat van de mensen. Een vlotte dienstverlening staat daarbij voorop. 


Dat er geen middelen naar de rechterlijke orde zouden vloeien wenst de Minister toch enigszins te nuanceren. In december 2014 telde de rechterlijke orde 2365 magistraten. In 2018 zal de rechterlijke orde 2371 magistraten tellen. Er worden middelen vrijgemaakt en vacatures uitgeschreven om het aantal magistraten op peil te houden. Daar waar geen invulling wordt gevonden voor vacatures worden ze opnieuw gepubliceerd.

 

Vacatures 2014 - 2017

magistraten

gerechtspersoneel

2014:

                    41

               10

2015:

                    212

               687

2016:

                    264

               544

2017:

                    260

               869

 

In 2018 zullen een zelfde aantal mandaten worden gevacateerd als in 2017.

 

De Hoge Raad voor Justitie heeft in zijn auditrapport over het personeelsbeleid van de rechtbanken van eerste aanleg vastgesteld: “dat het personeel wordt toegewezen op basis van wettelijke of reglementair vastgelegde personeelskaders. Die zijn evenwel niet het resultaat van een objectieve analyse van de actuele personeelsbehoeften per rechtbank.” De Minister wenst daarom tot een betere verdeling van de middelen te komen.

 

In 2017 is het eigenlijke budget justitie gestegen met 67 miljoen van 1738 miljoen tot 1805 miljoen.

 

De initiatieven die volgen uit de potpourriwetten en de investeringen in ICT-projecten beginnen stilaan hun vruchten af te werpen met een verminderde instroom van dossiers bij bepaalde rechtbanken. Ook de achterstallen in gerechtskosten werden weggewerkt.

 

In een Europese en internationale context verwijst de Minister naar het feit dat België niet aan de top staat qua justitie uitgaven maar Europees gemiddelde haalt. Voor de rechterlijke orde spendeert België 97 euro per inwoner of 1 euro meer dan Europees gemiddelde.

De Minister dankt alle actoren van justitie die zich dagdagelijks inzetten en meebouwen aan een rechtvaardige en efficiënte justitie.