​Al meer dan 70 000 overtreders betaalden hun verkeersboete online

le mercredi 28 mars 2018 11:00 Persbericht

Al meer dan 70 000 overtreders betaalden hun verkeersboete online

Vanaf 28 maart is dat nog makkelijker

Wat verandert er voor u?

Sinds juli 2017 kan u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000 overtreders maakten gebruik van dat systeem.

Vanaf 28 maart 2018 is dat nog makkelijker:

 • Minder papier: na een verkeersovertreding ontvangt u voortaan maar 1 brief meer. Daarin staat duidelijk over welke overtreding het gaat en wat u moet doen. Vroeger ontving u het proces-verbaal en de oproep om te betalen nog apart, soms met veel tijd tussen.
 • Duidelijker: de informatie over uw overtreding en wat u moet doen, is leesbaar geschreven. Ook op de website staat helder uitgelegd hoe u te werk gaat en wat er gebeurt als uw betaling niet tijdig of correct verloopt.
 • Meer gebruiksgemak: u bezoekt het online platform en gebruikt dat zoals u wil: op uw smartphone, tablet, laptop of pc.
 • Sneller: u komt sneller te weten welke overtreding u beging door meer slimme camera’s en een automatische verwerking van die data. U ontvangt uw boete al vanaf 6 dagen na de feiten.
 • Meer informatie: op de website vindt u informatie over hoe u zich kan verzetten als u niet akkoord bent met de boete.
 •  

Wat doet de overheid?

Vaststellen, verwerken, innen en opvolgen: dat proces maximaal automatiseren, is de inzet. Politie, justitie en bpost werken nauw samen om informatie sneller en vlotter te delen.

 • De politierechter komt louter tussen voor zware overtredingen. Indien u uw boete niet betaalt na verschillende aanmaningen zal de overheid de boete inhouden op uw terugbetaling van de belastingen
 • Overtredingen opsporen, gebeurt meer en meer automatisch. Slimme camera’s herkennen automatisch de nummerplaat, registreren objectief bewijs en laten bij trajectcontrole toe om een vollediger beeld te schetsen.
 • Als een slimme camera een overtreding vaststelt, verstuurt het toestel automatisch alle informatie naar gespecialiseerde verwerkingscentra van de federale politie. Na controle, volgt automatisch de gepaste actie, zoals het creëren van een brief aan de overtreder.
 • Bpost ontvangt al die correspondentie digitaal, drukt automatisch de brieven af, sorteert alles voor en bezorgt de juiste brief aan de juiste persoon.
 • De burger krijgt in die brief duidelijke uitleg over hoe hij of zij een boete kan afhandelen. Online betalen op www.verkeersboetes.be verloopt veilig, gemakkelijk en snel.
 • Bij vragen, begeleidt het callcenter de burger telefonisch.
 • De automatisering is een grote omschakeling voor politie en justitie. Om de kwaliteit van het Proces-Verbaal te blijven verzekeren, volgen alle partners de lancering van fase II van het project dichtbij op. Waar nodig, kan er bijgestuurd worden.
 •    

Wat levert het op?

 • Door de tijdswinst bij politie en justitie ontstaat meer ruimte om te focussen op kerntaken.
 • Door korter op de bal te spelen en de pakkans te vergroten voor iedereen is de aanpak rechtvaardiger.
 • Internationale samenwerking zorgt voor minder willekeur bij het beboeten van buitenlandse overtreders.
 • Er is minder risico op fouten bij het online betaalplatform omdat de betaling enkel mogelijk is als alle gegevens correct zijn.
 • Meten is weten: beleidsmakers maken bewustere keuzes doordat ze een beter zicht krijgen op het verkeersbeleid.

Enkele cijfers uit 2017

 • 4.136.391 aantal boetes
 • 404.650.752 euro geëist
 • 309.530.631 euro geïnd
 • 7.998.503 +  824.006 = 8.822.509 brieven aan de burger
 • 101.602 oproepen bij het callcenter
 • 72.295 betalingen op het online platform / 3.541.955 klassieke betalingen
 • 4 % van de betalingen gebeurt online sinds lancering www.verkeersboetes.be.
 • 80% van de betalingen voor minnelijke schikking gebeurt door buitenlandse overtreders via de website

Minister Geens:Het Crossborder-project is een heel belangrijke nieuwe stap in de digitalisering van Justitie. Deze digitalisering spaart niet alleen 3,5 miljoen brieven per jaar, maar zet ook alles in een stroomversnelling. Een dispuut over een lichte verkeersboete of betaling wordt uitgeklaard tussen burger en administratie. De politierechter komt louter tussen voor zware overtredingen of bij een betwisting. Dat betekent een pak minder werk voor de parketten en rechtbanken. Die vrijgekomen mankracht kan dan weer ingezet worden voor kerntaken. Digitalisering, rechtszekerheid en veiligheid gaan hier hand in hand. Want dit project legt tevens de basis om in de nabije toekomst sneller zicht te krijgen op veelplegers en recidivisten in het verkeer. Door de aaneenschakeling van de verschillende databanken van Justitie en politie zal gerechtigheid nog sneller geschieden.”

Minister Jambon: "Vandaag zetten we een proces in gang dat er voor zorgt dat 270 politiemensen - zowel binnen de federale politie als binnen de lokale zones - zich niet meer gaan moeten bezighouden met taken die veel beter door partners als Bpost kunnen uitgevoerd worden. Daardoor kunnen ze zich concentreren op waar de politie voor bedoeld is: ordehandhaving. We gaan ook in de toekomst in staat zijn om de enorme digitale datastroom die gepaard gaat met al de nieuwe slimme camera's die we aan het installeren zijn, te verwerken. En daar wint dan weer de verkeersveiligheid bij, waar het ons ultiem om te doen is."

Minister Bellot: “Het verhogen van de verkeersveiligheid is een absolute prioriteit. Dankzij het Crossborder project garanderen we dat overtreders uit de Europese Unie niet langer kunnen ontsnappen aan hun sanctie. Door Crossborder zullen Belgen die een overtreding hebben begaan op een vlotte manier hun boetes kunnen betalen. Zowel de burger als de overheid bespaart zo tijd en energie. Nadat we de wettelijke bepalingen al hebben aangepast wordt nu ook op operationeel vlak de implementatie van het Crossborder project verdergezet, in perfecte samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten.”

Contact: [email protected]