Stijging beelden kindermisbruik: verhoogde beleidsaandacht

le lundi 02 avril 2018 13:00 Communiqués de presse

Uit de vergelijking van parlementaire vragen komt naar voor dat de cijfers van inkomende zaken met beelden van kindermisbruik stijgt bij de correctionele parketten. In 2016 ging het om 806 dossiers en in 2017 om 1162 dossiers.  Eensluidende verklaringen geven van twee opeenvolgende jaren is heel moeilijk en omvat slechts een korte periode om een statistische analyse te geven. 

Minister van Justitie, Koen Geens, wijst toch op verhoogde beleidsaandacht die kan leiden tot meer meldingen. Speurders en gerecht hebben meer mogelijkheden gekregen om beelden van kindermisbruik te ontdekken. 

 De strafwet werd in 2016 op verschillende vlakken uitgebreid waardoor er meer sprake kan zijn van beelden van seksueel misbruik bij kinderen: 

a.     ruimere definitie van materiaal dat opgenomen wordt waarbij kindermisbruik te zien is. Digitaal gemaakte beelden waarin het personage er levensecht en minderjarig uitziet is strafbaar geworden 

b.   strenger optreden bij livestreambeelden van kindermisbruik

c. Het spreekrecht is  uitgebreid wanneer sprake van mensenhandel. Bijvoorbeeld het aanzetten tot ontucht en uitbuiten van prostitutie. Het fenomeen tienerpooiers valt hieronder. Een uitgebreid spreekrecht zorgt ervoor dat slachtoffers sneller gedetecteerd worden

De aangepaste wetgeving die de bijzondere opsporingsmethoden regelt, maakt infiltratie op het internet mogelijk voor politie. Bij criminele feiten (bestraft met een gevangenisstraf van minstens een jaar) kunnen agenten die een speciale opleiding hebben gevolgd contact opnemen met een verdachte onder een fictieve identiteit. Zo kunnen ze onderzoekshandelingen stellen op het Darknet. 

Mogelijk zijn er ook meer buitenlandse meldingen. Child Focus maakt sinds de ondertekening van het protocol tussen de Minister, het College van Procureurs Generaal, de politie en de NGO deel uit van het internationale Inhope-netwerk (meldingen uit het buitenland). Child Focus kan deze meldingen analyseren en aan de politie en het parket adviseren of het om ernstige meldingen gaat van reële beelden van kindermisbruik en waar de server gevestigd is.  Bovendien garandeert een snelle doormelding dat beelden ook snel verwijderd worden en slachtoffers niet opnieuw met de verspreiding van de beelden  geconfronteerd worden.