​Geens pleit voor betere samenwerking bij kinderontvoering

le mercredi 04 avril 2018 09:33 Persbericht


Minister van Justitie Koen Geens pleitte bij zijn bezoek aan Marokko voor een betere toepassing van het Haags verdrag dat de regels vastlegt wanneer er sprake is van een kinderontvoering. Sinds 2011 is Marokko partner in dat verdrag.    

De Marokkaanse Centrale Autoriteit werkt samen met de Belgische Federale Centrale Autoriteit maar antwoorden komen vaak te traag doordat er een te formele werking bestaat. In de meeste gevallen moeten alle contacten nog via papieren dossiers verlopen, terwijl in dit digitale tijdperk het makkelijker is om via mail te werken. Zeker in een internationale context.   

In 2017 werden 166 dossiers geopend in België bij de Federale Centrale Autoriteit. In 2016 waren dat er 131. Hieronder cijfers van de meest betrokken landen:   

Frankrijk: 20 in 2016, 32 in 2017 

Marokko: 9 in 2016, 18 in 2017

Verenigd Koninkrijk: 9 in 2016, 13 in 2017

Nederland: 5 in 2016, 9 in 2017   

Er heerst ook onduidelijkheid over het toepassen van artikel 3 van het verdrag door de Marokkaanse Centrale Autoriteit. Vandaag oordelen de Marokkaanse diensten soms dat wanneer de ene ouder toestemming geeft aan de andere ouder om samen met het kind af te reizen er nooit sprake kan zijn van kinderontvoering, zelfs niet wanneer een reistijd werd afgesproken.   

Er werd afgesproken dat de Belgische verbindingsmagistraat directe contacten kan leggen met de Marokkaanse diensten om vooruitgang te boeken in de dossiers waar antwoorden te lang op zich laten wachten. Daarnaast werd er ook een verdrag ondertekend over de plicht onderhoudsbijdragen te betalen ook al verblijft de betrokken ouder in Marokko. De gescheiden ouder die in Marokko verblijft maar waarvan de ex-partner met de kinderen in België woont, kan immers veroordeeld worden tot het betalen van alimentatie. Verschillende landen in de regio passen dit principe toe, waaronder Tunesië en Algerije.   

Minister Geens nam eerder al maatregelen om de procedures bij kinderontvoeringen te verbeteren. De Belgische rechter wordt sinds 2017 (bepaling in potpourri 5) verplicht in een vonnis te motiveren waarom het kind terug naar België moet komen. Dit verhoogt het vertrouwen tussen landen en zo kan een kind sneller terug naar België worden gebracht. Het is in het belang van het kind dat zijn of haar welzijn voorop staat en dat het geen speelbal wordt van de ouders.