​Ministers Hilde Crevits en Koen Geens zorgen voor betere informatiedoorstroming naar het onderwijs bij onderzoeken naar zedenfeiten

le mercredi 25 avril 2018 10:38 Persbericht

Justitie en onderwijs hebben nu duidelijke afspraken over wanneer een school op de hoogte wordt gebracht van een lopend onderzoek naar zedenfeiten. Er zijn 5 magistraten officieel aangesteld als contactmagistraat voor de onderwijsverstrekkers.   

Deze magistraten hebben expertise in zedenfeiten en hoe de informatiedoorstroom naar de scholen toe moet aangepakt worden. Deze contactmagistraat op het niveau van het Parket-generaal bij Hof van Beroep heeft 2 opdrachten:  

  1. de eerstelijnsparketten adviseren over de opportuniteit van de mededeling van informatie over lopende onderzoeken of vervolgingen aan een werkgever wanneer er twijfel bestaat over wat er in de omzendbrief is omschreven.
  2. anderzijds als aanspreekpunt te dienen voor, onder meer, de onderwijsverstrekkers wanneer zij geconfronteerd worden met vragen van lokale schooldirecteurs of ongeruste ouders met betrekking tot lopende onderzoeken.
  3.  

De magistraten van de eerstelijnsparketten voeren de communicatie met de betrokken scholen. Maar indien er dus onduidelijkheden bestaan over informatiedoorstroming kunnen deze lokale magistraten zich richten tot de contactmagistraat in hun respectievelijk ressort (Antwerpen, Gent, Brussel, Bergen of Luik).  

Bij een definitieve veroordeling worden scholen altijd op de hoogte gebracht door het parket. In lopende onderzoeken beslist het parket over de opportuniteit afhankelijk van de feiten, of er al concrete aanwijzingen zijn en of het onderzoek niet in gevaar gebracht kan worden. Het inlichten van een school betekent niet dat er onmiddellijk door de school een schorsende maatregel moet getroffen worden. Maar bij het informeren van de directie kan deze wel alert zijn voor bepaalde signalen.  

Minister Hilde Crevits: “Onderwijs en justitie zorgen er samen voor dat bij ernstige zedenfeiten scholen correct geïnformeerd worden. Deze samenwerking is belangrijk voor de scholen die indien nodig ook zelf nog een bijkomende communicatie willen doen.”  

Minister Koen Geens: “We mogen niet in de val trappen dat we heksenjachten organiseren maar we moeten de scholen voldoende informeren bij ernstige zedenfeiten. Alleen door goede afspraken en communicatie kunnen we zo goed mogelijk de omgeving gerust stellen.