Onderzoek Bende van Nijvel

le jeudi 26 avril 2018 14:52 Vragenuurtje plenaire

Over de inhoud, de vooruitgang en de resultaten van de onderzoeksdaden en het lopende gerechtelijk onderzoek ga ik niet verder in. Het nieuwe elan dat het onderzoek heeft gekregen, mag nu absoluut niet worden gehypothekeerd door het blootgeven van geheime gerechtelijke informatie.  

Zoals de minister van Justitie reeds vroeger heeft meegedeeld in de Kamer en in de Commissie Justitie, zijn er inderdaad extra middelen ingezet om dit strafdossier in al zijn aspecten zeer grondig verder te zetten.  

Die uitbreiding van de middelen situeert zich zowel op het vlak van de politiediensten als op het vlak van het gerecht.  

De beloofde uitbreiding van de speurdersequipe tot 30 voltijdse eenheden is zo goed als voltooid en deze speurders en analisten zijn volop bezig met het onderzoek. We spreken dan over de Federale Politie en het Comité P.  

De deskundige inzet van het Federaal Parket bij het gerechtelijk onderzoek is ook reeds maanden bezig. In nauwe samenwerking met de onderzoeksrechter worden een uitgebreid onderzoeksplan en gerichte strategie gevolgd.  

Het onderzoek verdient nu de noodzakelijke sereniteit.