Geens legt gokreclame aan banden en versterkt inspraak gemeenten

le vendredi 01 juin 2018 11:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens komt met een voorontwerp van wet en een reeks koninklijke besluiten  die de speler van  kansspelen en weddenschappen beter moet beschermen. De minister legt gokreclame aan banden en verhoogt de slagkracht van de gemeenten in de controle van wedkantoren en kansspelen in de cafés. De ministerraad keurde het ontwerp vandaag goed in tweede lezing.

Gokreclame aan banden leggen

1. Reclame voor kansspelen en weddenschappen zet de speler te veel aan tot gokken en leidt soms tot schrijnende gevallen van gokverslaving. 

Gokreclame mag niet worden uitgezonden in onderstaande gevallen:

  • Tijdens de live verslaggeving van sportwedstrijden (ongeacht het medium van live verslag). Dit wil zeggen dat er geen gokreclame mag worden uitgezonden bij een onderbreking van een wedstrijd;
  • Tijdens en in de periode van 15 minuten voor het begin van en 15 minuten na het einde van programma’s die zich specifiek richten tot kinderen en minderjarigen;
  • Geen reclame voor online sportweddenschappen voor 20 uur, behalve in geval van de uitzending van sportwedstrijden. Voor en na een sportwedstrijd die live wordt uitgezonden in de namiddag is gokreclame toegestaan. Tijdens de sportwedstrijd is dit niet mogelijk;
  • Geen gokreclame op sportuitrusting en materiaal van minderjarige sportploegen.

2. Per reclameblok wordt het aantal mogelijke reclamespots voor aanbieders van online sportweddenschappen beperkt tot 1. Verder zijn alleen reclamespots met boodschappen over verantwoord spelen toegelaten en moet de minimumleeftijd vermeld zijn alsook de vermelding ‘gok met mate’.

Zo worden vooral minderjarigen beschermd tegen de invloed van reclame die hen kan aanzetten tot gokken.

Beperking van de kansspelen in de drankgelegenheden

De automatische machines (‘3.3 machines’) die in drankgelegenheden geplaatst werden als machinale kaart-en gezelsschapsspelen hebben zich doorheen de jaren ontwikkeld tot ware slotmachines die veel gokverslavender zijn. Daarom worden deze machines onder de controle van de kansspelcommissie en de gemeenten gebracht. Per café wordt nu een maximum van 4 toestellen vastgelegd die alleen met muntstukken mogen functioneren. De toestellen worden uitgerust met een E-ID kaartlezer om de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar te controleren.

Ook de speelautomaten van de Nationale Loterij moeten verplicht uitgerust worden met e-ID kaartlezers teneinde de leeftijdsvoorwaarde te controleren.

Voortaan krijgen de gemeenten zeggenschap over de toekenning van de vergunning voor deze toestellen. Op basis van PV’s over verstoring van de openbare orde van een bepaalde drankgelegenheid op hun grondgebied kunnen zij aan de kansspelcommissie het bindend advies uitspreken om een vergunning weigeren. Bovendien kan de burgemeester, bij vaststelling van overtreding van de kansspelwet, de machines tijdelijk verzegelen, in afwachting van de uitspraak van een sanctie door de Kansspelcommissie. Bedoeling is een betere controle en bescherming te garanderen in de drankgelegenheden waar veel minderjarigen komen zodat zij niet leren gokken onder de sociale druk van hun vrienden.

Vermindering aantal wedkantoren en inspraak gemeenten

Alle maatregelen hierboven werden genomen om huidige spelers of toekomstige spelers te beschermen. Er is ook steeds aandacht geweest voor de spreiding van het aantal wedkantoren over het grondgebied. Ook het aantal wedkantoren zal geleidelijk aan verminderen van 684 wedkantoren tot 600.

Met een Koninklijk Besluit dat werd gepubliceerd op 16 mei van dit jaar versterkt Minister Geens de rol van de gemeenten in de vestiging en controle van wedkantoren. Nu wordt ook voor de wedkantoren, naar het voorbeeld van de speelhallen, een convenant met de gemeenten vereist waarin overeenstemming bereikt is over minstens de vestigingsplaats en de openings-en sluitingsuren. Wedkantoren mogen voortaan ook niet meer gevestigd worden in de nabijheid van plaatsen waar minderjarigen komen, tenzij de gemeente hiervan wenst af te wijken.

Minister Koen Geens: “Het is belangrijk om maatregelen te nemen om spelers van weddenschappen en kansspelen te beschermen tegen gokverslaving. Spelers mogen niet misleid of uitgedaagd worden om steeds meer geld uit te geven. Mijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de minderjarigen. Daarom heb ik de controlepositie van de Kansspelcommissie versterkt via de gemeenten, daar waar het gebeurt en in de nabijheid van plaatsen waar kinderen komen. Ik wil de Kansspelcommissie daarenboven graag bedanken voor de samenwerking in de totstandkoming van deze maatregelen.”

Kansspelcommissie: “De Kansspelcommissie is verheugd dat minister Geens werk maakt van een versterking van het regelgevend kader. Dit zal leiden tot een betere bescherming van de kwetsbare personen en zorgt ervoor dat de sector verder kan worden geprofessionaliseerd. De Kansspelcommissie staat klaar om het vooropgestelde beleid van minister Geens te implementeren.”