Marc De Mesmaeker, nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie & Frédéric van Leeuw, voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

le jeudi 07 juin 2018 13:37 Persbericht

Eerste minister Charles Michel, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Minister van Justitie Koen Geens benoemen, na overleg binnen de Regering, Marc De Mesmaeker tot nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie. De twee ministers hebben het Koninklijk Besluit daartoe ondertekend.  Marc De Mesmaeker (13-05-1961) volgt Catherine De Bolle op, die vorige maand de leiding van Europol in Den Haag op zich nam. De Mesmaeker kwam als eerst gerangschikte uit een selectieprocedure met zeven kandidaten, die door een onafhankelijke commissie werden geëvalueerd. Hij is sinds eind 2011 directeur-generaal van het SAT Binnenlandse Zaken, de verbindingsdienst tussen het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken en de geïntegreerde Politie.  Daarvoor bouwde hij binnen de politie heel wat operationele-, academische- en managementervaring op, onder meer als pelotonscommandant bij de toenmalige rijkswacht in Wilrijk, als docent en kaderlid van verscheidene politiescholen, en als directeur. Jurist zijnde, was hij ook nauw betrokken bij de opeenvolgende grondige hervormingen van de politiediensten. Marc De Mesmaeker zal op 15 juni a.s. de eed afleggen als nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie, in handen van de twee voogdijministers. Tot die tijd blijft Claude Fontaine op post als Commissaris-Generaal a.i.

Tegelijk benoemt de federale regering Frédéric Van Leeuw tot voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid. In het kader van de werkzaamheden van de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid speelt het Coördinatiecomité een belangrijke rol bij de voorbereiding en de uitvoering van beslissingen op het gebied van inlichtingen en veiligheid. De eerste minister dankt de federale procureur voor het feit dat hij de opdracht om het Coördinatiecomité voor te zitten, aanvaard heeft.

Nadat hij zijn loopbaan als advocaat had aangevat, keerde Frédéric Van Leeuw in 2000 terug naar het parket van Brussel, waar hij werd tewerkgesteld bij de afdeling jeugd en familie. In 2002 werd hij benoemd tot substituut van de procureur des Konings van Brussel en was hij in het bijzonder verantwoordelijk voor de strijd tegen stadsbendes en ernstige jeugdcriminaliteit.

In 2006 werd hij tewerkgesteld bij de correctionele afdeling, waar hij de dossiers met betrekking tot het centrum van Brussel behandelde alvorens hij in november 2007 bij het federaal parket begon te werken. Daar was hij verantwoordelijk voor de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder de informaticacriminaliteit. Binnen dit domein nam hij deel aan verschillende expertiseopdrachten voor de Raad van Europa en de Verenigde Naties. Hij organiseerde ook opleidingen op het vlak van informaticacriminaliteit voor de Belgische magistraten als deskundige voor de Belgische School van de Magistratuur, het Instituut voor gerechtelijke opleiding, waarvan hij nu beheerder is. Op 2 april 2014 werd hij hoofd van het federaal parket na zijn benoeming tot federaal procureur en daarmee ook lid van de Nationale Veiligheidsraad en het College van procureurs-generaal.