Minister Geens stelt alles in het werk om op 1 januari 2019 te starten met de digitale Burgerlijke Stand

le samedi 09 juin 2018 12:00 Persbericht

Afgelopen donderdag keurde het parlement een wet (Diverse Bepalingen Burgerlijk Recht I) goed waarbij opnieuw stappen werden gezet om dit gigantische ICT project mogelijk te maken. Zo verlicht minister Geens niet enkel opnieuw het werk van de steden en gemeenten. Maar de burger zal zich ook niet langer onnodig moeten verplaatsen. 

De Burgerlijk Stand houdt de authentieke akten bij van alle burgers. Een digitalisering leidt tot een vereenvoudiging van tal van procedures. 589 gemeentelijke registers moeten geïntegreerd worden en 102 consulaire posten uit het buitenland.

Door de Wet Werklastvermindering van 25 mei 2018 (BS 30 mei 2018) moet men vanaf 9 juni 2018 niet langer terecht bij de griffies op de rechtbanken om uittreksels van akten burgerlijke stand te krijgen. Dit is geen taak voor justitie, maar voor de ambtenaren van de burgerlijke stand. Zo kan het griffiepersoneel zich focussen op de dossiers binnen de justitiële keten om tot een snellere rechtspraak te komen.

Minister Geens: “Justitie moet ten dienste staan van de mensen. Daarom is het belangrijk dat er geen dubbel werk wordt verricht en er geen dubbels van aktes meer moeten bijgehouden worden. Mensen gaan snel naar het stadhuis of het gemeentehuis om een uittreksel van de burgerlijke stand te krijgen, het is dan ook een logische stap dat de griffies dit niet meer moeten doen. En verder werken we zo snel als we kunnen aan een volledige digitale procedure.”