Slachtoffers van terreuraanslagen worden sneller geholpen

le vendredi 15 juin 2018 14:00 Communiqués de presse

 De Ministerraad zette op aangeven van Minister Geens, Minister Bacquelaine en Minister De Block het licht op groen voor een snellere en eenvoudigere procedure voor slachtoffers van terrorisme. 

Onmiddellijk na de aanslagen in Zaventem en Brussel werd de werking van de Commissie voor financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een eerste keer aangepast aan de noden van slachtoffers. Dit wetsontwerp houdt rekening met de verschillende waardevolle conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016.  

Er worden twee nieuwe schadeposten gecreëerd: rechtsbijstand en reiskosten  

Naast de vergoeding van de klassieke procedurekosten (max. 6.000 euro) wordt een specifieke vergoeding voor advocatenkosten voorzien, met een maximum van  12.000 euro.  

De advocatuur engageert zich om een speciale permanentielijst op te maken voor advocaten gespecialiseerd in verzekeringen. Deze lijst zal ook gecommuniceerd worden, wat zeer belangrijk is, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor justitiehuizen die in eerstelijnsbijstand voorzien.  

Reis- en verblijfskosten zijn een nadeel voor het rechtstreekse slachtoffer, die bijvoorbeeld zijn verblijf in het land waar de aanslag werd gepleegd moet verlengen of er naar moet terugkeren voor formaliteiten. Maar ook voor de onrechtstreekse slachtoffers (bijvoorbeeld familie) die zich naar het buitenland moeten begeven voor een (zwaar)gewonde of overleden naaste.  

Vandaag kunnen deze kosten voor de rechtstreekse slachtoffers in overweging worden genomen voor een maximum van 1.250 euro. Dat wordt nu maximum 6.000 euro. Voor de onrechtstreekse slachtoffers konden er vandaag geen kosten in aanmerking worden genomen. Daar komt door dit wetsontwerp verandering in. In een aantal gevallen worden deze kosten betaald door de verzekeringen. De commissie zal in deze gevallen deze uitgekeerde bedragen terug kunnen vorderen.  

De slachtoffers van terroristische daden moeten kunnen rekenen op een snelle ondersteuning.  Slachtoffers gaven aan niet altijd het onderscheid kunnen maken tussen de diverse stappen en actoren in de huidige procedure. In dit ontwerp wordt op verschillende plaatsen voorzien in een versnelling en vereenvoudiging van de procedure.  

  • Er wordt een afzonderlijke afdeling voor terreurdaden opgericht binnen de bestaande commissie voor financiële hulp
  • Verhoging van het voorschot (max. 30.000 euro naar max. 125.000 euro) aan slachtoffers van terrorisme om hen in de meest acute fase maximaal te kunnen bijstaan. Er wordt ook een systeem van subrogatie voorzien waarbij de staat de rechten van het slachtoffer overneemt om de financiële hulp alsnog op de verzekering te kunnen verhalen.
  •    

Tenslotte zullen ook buitenlandse slachtoffers op gelijkwaardige manier van de voordelen van het statuut Nationale Solidariteit kunnen genieten. De financiële vergoedingen voor deze slachtoffers zullen worden betaald uit het Bijzondere Fonds voor Financiële hulp.

De ingediende aanvragen door de slachtoffers bij de Commissie zullen, zoals dit reeds het geval is voor de binnenlandse slachtoffers, worden overgemaakt aan de Federale Pensioendienst.  

De FPD berekent het bedrag van het herstelpensioen. Zij betaalt het herstelpensioen en verleent de kaart van nationale solidariteit. Het gehele pensioendossier wordt dus verzekerd door de Pensioendienst.  

Indien de ingediende aanvraag eveneens betrekking heeft op terugbetaling van medische zorgen, wordt deze door de Pensioendienst overgemaakt aan de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

 


 

 

 

 


 

be