​Krachten van politiezones in de Getevallei gebundeld

le jeudi 21 juin 2018 19:44 Persbericht

Eind vorig jaar beslisten de burgemeesters van de politiezones Tienen-Hoegaarden en Landen-Linter-Zoutleeuw over te gaan tot een fusie van beide politiezones. Vandaag ondertekenden de Ministers van Justitie Koen Geens en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een protocol dat de concrete werking van deze nieuwe zone mogelijk maakt.

In Vlaanderen zijn er momenteel 187 politiezones. Door de krachten te bundelen wordt de lokale veiligheid versterkt en krijgt de burger een betere dienstverlening. De vrijwillige fusie werd afgesproken met de vijf burgemeesters.

“Samen staan we sterker”, aldus Marc Wynants, burgemeester van Linter. Tiens burgemeester - voorzitter Katrien Partyka: “Een grotere zone maakt een nog meer doortastend veiligheidsbeleid mogelijk. Een gezamenlijke aanpak kan zorgen voor dalende misdaadcijfers, dat bewijst ons ANPR netwerk.”

“De veiligheid van de burger begint en stopt niet aan de eigen gemeentegrens.”, valt te horen bij Jos Ceyssens en de burgemeester van Zoutleeuw, Boudewijn Herbots.

Burgemeester van Hoegaarden, Jean-Pierre Taverniers, benadrukt het belang van de wijkagenten en de betere verdeling bij interventies. “Door de fusie van de politiezones zijn de inwoners sneller geholpen bij interventies.”

Koen Geens is verheugd dat de gemeenten de handen in elkaar slaan: “De veiligheid van de mensen staat altijd centraal. Door een nauwe samenwerking over de gemeentegrenzen heen brengen we verschillende krachten samen en zorgen we naast een veilige omgeving ook voor een betere dienstverlening.”