​Ook levenloos geboren kinderen maken deel uit van de familie

le vendredi 06 juillet 2018 12:38 Persbericht


De Ministerraad gaat akkoord met het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens die een nieuwe regeling uitwerkt rond de naam en registratie van levenloos geboren kinderen. In de ogen van veel ouders is hun levenloos geboren kind een kind net als alle andere kinderen. Zij vragen dan ook dit kind een plaats te kunnen geven in hun leven door het, in voorkomend geval vrijwillig, in een de databank akten van de burgerlijke stand op te nemen en een naam of voornaam te kunnen geven.    

Pas vanaf 180 dagen zwangerschap is er vandaag een regeling voorzien. Vanaf dan geldt er een aangifteplicht: het levenloos geboren kind krijgt dan wel enkel een voornaam. Dat is een zeer harde confrontatie met de pijnlijke realiteit. Een koppel dat hun kind vóór die tijd verliest, kan het zelfs geen voornaam geven.

In de nieuwe wet vragen de ouders vrijwillig de registratie aan van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen na de bevruchting. De ouders zullen ook een voornaam kunnen geven aan hun kind.

Zoals vandaag blijft vanaf 180 dagen de registratie verplicht maar zullen de ouders ook  een familienaam kunnen geven aan hun kind.   

De termijn van 180 dagen is in het licht van de neonatologie achterhaald. Volgens de laatste stand van de medische wetenschap en de Wereldgezondheidsorganisatie kan een kind levensvatbaar geboren worden na een zwangerschapsduur van ten minste 140 dagen.   

Koen Geens: “Een wetgevend ingrijpen moet tegemoet komen aan de behoefte die bij ouders van een levenloos geboren kind bestaat om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven. Het feit dat een levenloos geboren kind van minder dan 180 dagen niet kan opgenomen worden in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand  en zij dit kind geen voornaam kunnen geven, raakt hen diep. Het contrast met de wetgeving inzake de lijkbezorging en de begraafplaatsen die een gemeenschaps- en gewestbevoegdheid zijn, wordt steeds groter. Daarom was een wetgevend ingrepen noodzakelijk.