​Plan over de toekomst van het ambt van notaris

le mardi 07 août 2018 10:56 Persbericht

Minister van Justitie Geens ontving een rapport over de toekomst van het ambt van notaris. Dit rapport werd voorbereid door twee experten die eind vorig jaar werden aangesteld: Pierre Nicaise, erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, en Thierry Van Sinay, erevoorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen.

Het rapport werd onmiddellijk overgemaakt aan de Nationale Kamer van Notarissen en de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen. De respectievelijke voorzitters, notaris Marc Bombeeck en notaris Philippe Bosseler, zullen nu een consultatieronde starten met hun leden, en tegen eind september een advies aan de Minister van Justitie overmaken.  

De twee experten hebben in volledige onafhankelijkheid gewerkt. Hun voorstellen worden in eigen naam gedaan. Minister van Justitie Geens dankt hen bijzonder hartelijk voor het geleverde werk, en hoopt dat het rapport dat zij afleverden zal kunnen bijdragen tot de toekomstige ontwikkeling van het ambt van notaris.  

Bekijk het rapport (PDF, 4.77 MB)

Bekijk hier het rapport »