Reactie Minister Geens renovatie Justitiepaleis Brussel

le mardi 07 août 2018 16:20 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens merkt op dat hij samen met collega Jambon in 2016 een globaal plan over het Justitiepaleis in Brussel op de agenda van de regering heeft gezet. De definitieve beslissing werd genomen om het Paleis volledig te vrijwaren voor justitiële diensten en voortgang te maken met voorbereidende werken voor de totaalrenovatie. Deze beslissing werd onder andere genomen op basis van een veiligheidsstudie waaruit blijkt dat de correctionele keten integraal in het gebouw kan worden behouden.  

De Minister wijst erop dat deze beslissingen een stevige breuk zijn met wat in vorige legislaturen werd beslist.  

Voor de concrete uitvoering nu is de Regie der Gebouwen bevoegd. Een studiebureau is verantwoordelijk voor de planning van de voortgang en de fasering. Maandelijks wordt dit dossier op een gezamenlijk overleg met Justitie besproken. Uiteraard blijft de Minister voor een snelle en correcte huisvesting in het Justitiepaleis, zo ook voor een renovatie met een realistische timing voor dit monument.  

Er zijn wel blijvend kleine en grotere projecten die worden uitgevoerd in het Brusselse Justitiepaleis. Zo werd de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zopas vernieuwd, en zal na de zomer de nieuwe scanstraat openen aan de ingang. De gevelwerken voor de renovatie van de buitengevel starten in 2019.

De Minister zelf heeft zich nooit uitgelaten tegen de pers over een mogelijke einddatum van de renovatie van het Justitiepaleis. Dit hoort tot de bevoegdheid van de Regie. De aanbouw van het Paleis op het einde van de 19e eeuw nam slechts 17 jaar in beslag.