Geen geweld op politie

le lundi 27 août 2018 17:40 Communiqués de presse

De Minister van Justitie betuigt zijn diepste medeleven aan de familie van de agent die afgelopen weekend tijdens de dienst het slachtoffer werd van zinloos geweld en het leven liet.

In onze samenleving kunnen we geen geweld op de politie tolereren. De Minister benadrukt dat de omzendbrief geweld tegen politie werd verstrengd en in het voorstel voor het nieuwe strafwetboek zwaardere gevangenisstraffen opgelegd kunnen worden.

Bij omzendbrief van 28 november 2017 heeft het College van Procureurs Generaal een duidelijk signaal gegeven dat geweld tegen de politiediensten niet tolereerbaar is. Er dient in de gevallen van geweld tegen de politiediensten altijd een opsporingsonderzoek ingesteld te worden. Naargelang de ernst zal de parketmagistraat vragen om de dader van zijn vrijheid te beroven. De omzendbrief verplicht ook op om zeker een gerechtelijke vervolging en afhandeling in te stellen. Vanaf een zekere ernst is dit dagvaarding voor de correctionele rechtbank tot zelfs het hof van assisen (voor doodslag en moord).

Het huidige strafwetboek voorziet al een strengere bestraffing voor misdaden of wanbedrijven, gepleegd op agenten die drager zijn van het openbaar gezag. De lichtste vorm van slagen en verwondingen, die normaliter maximaal kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden, kunnen tot een gevangenisstraf van 1 jaar leiden. Er is in dat geval dus ook voorlopige hechtenis mogelijk. Bij voorbedachte rade wordt de maximale strafmaat van 1 jaar verdubbeld tot 2 jaar. In geval van doodslag en moord (artikelen 393-394 SW) gelden reeds de zwaarste straffen van respectievelijk 20 tot 30 jaar opsluiting of levenslange opsluiting.

In het nieuwe strafwetboek leidt het geweld op personen met een maatschappelijke functie opnieuw tot een verzwaring van de maximumstraf. Zelfs voor een integriteitsaantasting van de laagste graad of zonder integriteitsaantasting, zal de rechter een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar kunnen opleggen, indien gepleegd op een persoon met maatschappelijke functie naar aanleiding van de uitoefening van die functie. De verzwarende omstandigheid van geweld op personen met een maatschappelijke functie, zal ook voor doodslag en moord door de rechter in rekening moeten worden genomen bij de straftoemeting binnen de vork van 20-30 jaar of levenslang.

Verder heeft de Minister van Justitie bij wet van 21 december 2017 de beveiligingsperiode ingevoerd. Dit betekent dat bij zware misdrijven de rechter meteen de gangbare termijnen/tijdsvoorwaarden om een vervroegde invrijheidstelling te bekomen, kan verstrengen. Hierdoor komt de veroordeelde pas later in aanmerking voor een eventuele vervroegde invrijheidstelling. Moord gepleegd ten aanzien van politieambtenaren wegens hun hoedanigheid is precies één van de misdrijven die zijn opgenomen in de wet waarop de beveiligingsperiode van toepassing is. 

Sinds juni dit jaar staat ook voor alle leden van de Lokale en Federale Politie, zowel voor operationele en administratieve medewerkers als hun leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken, een website online over geweld tegen personeelsleden van de politie. De website is mits gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk vanaf gelijk welke plaats. Op deze website kan elk feit waarbij een werknemer fysiek of psychisch werd aangevallen of bedreigd (slagen en verwondingen, alle vormen van agressie, weerspannigheid en smaad, ...) worden gemeld. Een overzicht van de administratieve procedures (bv. checklists) en het aanbod aan juridische en psychosociale steun is op de website beschikbaar: wat moet ik doen, tot wie kan ik mij richten, hoe omgaan met een medewerker die slachtoffer werd, documentatie (studies, artikelen, rechtspraak, enz.) 

De politiestatistieken van de laatste tien jaar tonen een dalende trend als het gaat om het aantal geregistreerde feiten inzake ‘slagen aan een politieambtenaar’. Ondanks een stijging in 2017 (849) ten opzichte van het jaar voordien (789), noteerden we in 2011 een dieptepunt met maar liefst 1051 geregistreerde feiten. Die dalende trend merken we ook als het gaat om weerspannigheid en smaad. Dat neemt niet weg dat elk feit van slagen, weerspannigheid of smaad er een te veel is.