Medewerkingsplicht voor verkopers van virtuele munten bij gerechtelijke onderzoeken

le vendredi 31 août 2018 12:38 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens scherpt de strijd tegen zware criminaliteit, het witwassen en de financiering van het terrorisme aan. Dit wetsontwerp diverse bepalingen in strafzaken bevat verschillende maatregelen die onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer slagkracht moeten geven. Onderstaand zijn twee maatregelen uit deze omvangrijke wet.  

Ook medewerkingsplicht voor verkopers van virtuele munten bij gerechtelijke onderzoeken

Zo wordt de wet die de medewerkingsplicht van de financiële sector bij gerechtelijke onderzoeken regelt gemoderniseerd. De volledige financiële sector én de tussenpersonen bij virtuele valuta (bijvoorbeeld Bitcoin) worden in de toekomst verplicht om mee te werken met de onderzoeken van de inlichtingendiensten.

Het gebruik van virtuele munten komt vaak voor bij transacties in het kader van criminaliteit, zoals bij cybercrime (bijvoorbeeld in het kader van ransomware, waarbij slachtoffers worden verplicht tot het betalen van een geldsom via virtuele munten om geblokkeerde bestanden terug te krijgen) en bij de afhandeling van aankopen op het dark web (bijvoorbeeld in het kader van illegale wapenhandel en transacties bij drugsdeals). De medewerkingsplicht is van toepassing, ongeacht waar de tussenpersoon zich in de wereld gevestigd heeft, zodra deze diensten aanbiedt die in België toegankelijk zijn.  

Betere opsporingsmethoden in zoektocht naar voortvluchtigen

Dit wetsontwerp voorziet in een nieuwe regeling voor de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden met betrekking tot de opsporing van voortvluchtigen. Het ontwerp verdeelt de mogelijke maatregelen in twee delen. Enerzijds zijn er de maatregelen die de procureur des Konings autonoom kan bevelen, anderzijds de maatgelen waarvoor een machtiging van de onderzoeksrechter noodzakelijk is.