​Neerleggen jaarrekeningen vzw’s en stichtingen, giften boven 3000 euro in register

le vendredi 31 août 2018 11:52 Persbericht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen en de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen.

Het voorontwerp voorziet in de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Daarnaast zullen giften boven 3000 euro door alle verenigingen en stichtingen in een register van de inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland bijgehouden moeten worden. Dit register is niet publiek. Die verplichting heeft betrekking op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van Belgisch recht en de verenigingen en stichtingen van buitenlands recht die een bijkantoor hebben opgezet op het Belgische grondgebied.

Dit wetsontwerp biedt een antwoord aan de vraag van de gezaghebbende Financiële Actiegroep (GAFI-FATF) die België er reeds meermaals op gewezen dat de financiële transparantie dringend versterkt moest worden. Dit om verschillende vormen van criminaliteit, zoals oplichting, witwassen en financiering van terrorisme beter te kunnen voorkomen en te kunnen bestrijden. In de toekomst zal men ook digitaal de jaarrekening kunnen neerleggen bij de Nationale Bank en moet men niet meer naar de griffie van de bank met een papieren versie. Ook de Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanslagen in Zaventem en Maalbeek deed aanbevelingen in deze zin. Het wetsontwerp ligt in de lijn van wat de Parlementaire Onderzoekscommissie voorstelde wat betekent dat er niet wordt gekozen voor een verbod op giften van en naar het buitenland, maar wel op een maximale transparantie en controle. Dit is meteen ook een uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring op 13 juni 2018 van Premier, De Minister van Justitie en de erediensten en de vrijzinnigheid.