Correct vergoeden gerechtsexperts draagt bij tot kwaliteitsvolle Justitie

le vendredi 05 octobre 2018 10:49 Persbericht

De tarieven van de gerechtsexperten tewerkgesteld in strafzaken worden geïndexeerd. Omdat de meeste tarieven sinds 2013 niet meer geïndexeerd werden, betekent dit dat de bedragen met 4,65 procent worden verhoogd. Enkel de bedragen voor bloedanalyses, gerechtsdeurwaarders en vertalers-tolken worden niet algemeen aan dit tarief geïndexeerd, omdat er de voorbije jaren reeds aanpassingen zijn gebeurd aan deze tarieven.  

Door de gerichte hervormingen van Minister van Justitie Koen Geens waarbij verschillende tariefstructuren werden hervormd (DNA-analyse, gerechtsdeurwaarders, telefoontapkosten, speekselanalyses) is er budgettaire ruimte om de experten beter te betalen. Justitie wenst de experten waarmee ze werkt correct te vergoeden, dat draagt bij tot een kwaliteitsvolle justitie. De indexering kost  iets meer dan 3 miljoen euro. Deze verhoging komt er op basis van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken uit 1950, dat voorziet in een automatische indexering. De omzendbrief met de tariefverhoging werd gisteren gepubliceerd in het Staatsblad.  

De kosten van gerechtsexpertise in strafzaken kampten jaren met een beheersingsprobleem. De Minister heeft sedert 2014 een actieplan opgesteld en 175 miljoen achterstallen betaald om deze beheersbaar te maken. In strafzaken betaalt justitie de expert aan tarieven die de onkosten dekken voor het vervullen van deze opdrachten van algemeen belang. De overheid treedt hier op in het belang van de rechtsonderhorige van wie deze kosten, na veroordeling, teruggevorderd worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een beter beheer van deze gerechtskosten. De wet betreffende de hervorming van het beheer van de gerechtskosten zit in de pipeline en werd reeds goedgekeurd in eerste lezing door de Ministerraad.