Rudy Van De Voorde nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen

le vendredi 12 octobre 2018 09:31 Persbericht

Vandaag wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat Rudy Van De Voorde de nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen wordt, in opvolging van Hans Meurisse die sinds november 2017 als internationaal expert bij EuroPris aan het werk is. De functie werd ad interim waargenomen door Jo Demuynck die voortaan opnieuw aan de slag gaat als directeur van het Gevangeniswezen in de Regio Noord.  

Rudy Van De Voorde is van opleiding criminoloog maar hij startte zijn loopbaan in de psychiatrische verzorgingssector alvorens de overstap te maken naar het gevangeniswezen.  

Sedert 1 januari 1992 is hij werkzaam binnen het gevangeniswezen en heeft de voorbije 27 jaar binnen deze administratie diverse functies doorlopen. 

Hij startte zijn loopbaan als adjunct-directeur in de gevangenis te Sint-Gillis waar zijn initiatieven op het gebied van personeelsorganisatie en –beheer en regimeontwikkeling midden de jaren 90 al snel de aandacht trokken en ook andere gevangenissen inspireerden.  

Hij zetelde vervolgens als assessor in de commissie voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel. Van bij aanvang gaf hij mee vorm aan de ontwikkelingen inzake de externe rechtspositie van de gedetineerden en aan de wijze waarop een onafhankelijk rechtscollege voortaan over de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling zou oordelen.  

Daarna functioneerde hij gedurende zes jaar als diensthoofd van de personeelsdienst van het gevangeniswezen. Tijdens die periode werkte hij actief mee aan de hervormingen van het federaal openbaar ambt binnen het Ministerie van Justitie. Als projectleider gaf hij mee vorm aan het eerste organigram van de vernieuwde FOD Justitie.  

Na opdrachten als directeur in de gevangenis te Vorst en het gesloten centrum voor minderjarigen te Everberg werd hij inrichtingshoofd in de gevangenis te Dendermonde. Ook daar was zijn expertise als gevangenisdirecteur al snel duidelijk.  

Hij werd uiteindelijk door de voormalige directeur-generaal naar het hoofdbestuur van het gevangeniswezen geroepen om de nieuwe veiligheidsprocedures in de Vlaamse gevangenissen te implementeren. Al snel werd hij ook belast met het ondersteunen van de eerste generatie gevangenissen die in een publiek-private samenwerkingskader tot stand waren gekomen. Ook was hij projectleider van de bouw van de gevangenis te Beveren en droeg hij bij aan de redactie van de lastenboeken voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.  

Vóór zijn detachering naar de beleidscel van de Minister van Justitie was hij door zijn voorganger aangesteld als inrichtingshoofd in (opnieuw) de gevangenis te Sint-Gillis.  

Op de beleidscel van de Minister van Justitie werkte Rudy Van De Voorde als raadgever inzake strafuitvoering in het algemeen en penitentiaire strafuitvoering in het bijzonder. Hij was aangetrokken na de staking in 2016 om het penitentiaire klimaat te verbeteren en het wetsontwerp betreffende de minimale dienstverlening uit te werken.

De aanstelling van de heer Van De Voorde gaat in op maandag 15 oktober (BS 12 oktober 2018). Hij wordt door de Minister van Justitie benoemd op voordracht van de Voorzitter van de FOD Justitie.

B.S. 12 oktober 2018 »