Minder onverwachte kosten bij aankoop van een eigendom

le vendredi 19 octobre 2018 13:46 Persbericht

Koppels die nog niet getrouwd zijn en die samen een onroerend goed kopen, kunnen sinds 1 september een ‘anticipatieve inbreng’ doen voor het geval men later ooit zou trouwen. Op die manier moet men maar één keer naar de notaris gaan, en dus ook één keer notariskosten betalen. Dat bespaart dus niet enkel tijd, maar ook een pak geld.

Mensen die ongehuwd samenwonen en een onroerend goed kochten, konden dit voorhuwelijks goed reeds inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen. Wanneer men in het huwelijksbootje stapte, moest men opnieuw naar de notaris gaan om een huwelijkscontract op te stellen tegen betaling.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht geeft nu meer mogelijkheden bij het opmaken van de initiële aankoopakte. Als je als koppel samen iets koopt, ook al weet je nog niet of je al dan niet zal trouwen, kan je aan de notaris vragen om de mogelijkheid open te laten om dat goed in de gemeenschap te brengen. Daarvoor dien je dus een verklaring van ‘anticipatieve inbreng’ op te nemen in de akte.

Jaarlijks stappen er gemiddeld zo een 42.000 mensen in het huwelijksbootje. In 2016 waren er 44.725 huwelijken, waaronder 1170 tussen mensen van hetzelfde geslacht. De gemiddelde leeftijd bij het huwelijk blijft stijgen. In 2016 was de oudste echtgenoot gemiddeld 32.5 en de jongste 30.

De Ministerraad keurde vandaag een Koninklijk Besluit goed dat de registratie van de anticipatieve inbreng regelt. Koppels die tussen 1 september en de inwerkingtreding van het KB een onroerend goed kochten en dergelijke verklaring hebben afgelegd, worden met terugwerkende kracht opgenomen in het register en moeten dus niet meer bij een notaris langsgaan.

Minister van Justitie Koen Geens: “Veel jonge koppels willen stapje voor stapje hun leven samen opbouwen. En dat is goed. Mensen die beslissen om eerst een woning of een bouwgrond te kopen alvorens ze over een huwelijk hebben gesproken, moeten dezelfde vrijheid en zekerheid krijgen als een koppel dat al is getrouwd. Geen dubbele kost bij de notaris dus indien ze nadien toch de beslissing nemen om te trouwen. Ook indien ze niet in het huwelijksbootje stappen, moet het koppel geen extra kost betalen.”

Parlementslid Sonja Becq (CD&V): “Dit speelt in op een maatschappelijke evolutie, waarbij koppels vaker eerst samenwonen en een huis kopen vooraleer te trouwen. Ze sparen zo niet alleen een notarisbezoek uit, dit biedt ook rechtszekerheid vele jaren later wanneer de relatie tot beëindigd wordt of één van de partners overlijdt.”