Betere ondersteuning voor slachtoffers

le jeudi 06 décembre 2018 11:25 Persbericht

Er werden deze week vier wetsontwerpen van Minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd in de commissie justitie. Deze moeten de hulp aan slachtoffers van terrorisme verbeteren om financiële ondersteuning te krijgen en ook een oplossing bieden voor de bijzondere noden van slachtoffers in het kader van langdurige strafonderzoeken.

Uit de parlementaire onderzoekscommissie is gebleken dat de overheid hulp biedt aan slachtoffers maar er te veel verschillende instanties bevoegd zijn om compensaties uit te betalen: verzekeraars, mutualiteiten, FOD Pensioenen, Slachtoffercommissie... Daardoor zien slachtoffers door de bomen het bos niet meer. Er bestaat een veelvoud aan medische expertises en administratieve procedures en zo duurt het te lang vooraleer slachtoffers hulp krijgen.

1. Wetsontwerpen slachtoffers terrorisme

Er komt een betere werking van de Slachtoffercommissie en de hulp wordt uitgebreid.

- Het plafond noodhulp opgetrokken van 30.000 euro naar 125.000 euro.

- Een snellere behandeling van de dossiers leidt tot snellere uitbetaling: er komt een afzonderlijke sectie terrorisme met een alleen zetelend voorzitter.

- De schadeposten voor rechtsbijstand en verplaatsing- en verblijfskosten worden uitgebreid, dus slachtoffers krijgen ook daar een vergoeding voor.

- Niet-residenten zullen voortaan ook kunnen genieten van het ‘statuut van nationale solidariteit’.

- De tussenkomsten van de Slachtoffercommissie moeten worden gezien als een gedeeltelijke tegemoetkoming onder de vorm van ‘hulp’ die wordt toegekend vanuit het solidariteitsprincipe, niet als een integrale vergoeding van schade. Bij de toekenning van het ‘voorschot’ zal de Commissie het slachtoffer zeer snel een eerste hulp bieden om tegemoet te komen aan de eerste kosten die zich aandienen. In dit stadium is de verzekeraar mogelijks nog niet tot uitbetaling kunnen overgaan. Indien later zou blijken dat deze is tussengekomen, kan (een deel van) de uitbetaalde bedragen teruggevorderd worden via subrogatie.

2. Wetsontwerpen slachtoffers ‘cold cases’

Er wordt een nieuwe schadepost gecreëerd voor uitzonderlijke schade, indien het strafonderzoek al minstens 10 jaar aansleept zonder dat de daders en hun motieven bekend zijn. De Slachtoffercommissie kan uitzonderlijke hulp tot 125.000 euro toekennen. Die hulp kan bv. dienen voor advocatenkosten doordat de procedure zo lang aansleept of voor psychologische bijstand omdat de feiten niet zijn opgehelderd.

Koen Geens: “We hebben veel en lang gepraat met verschillende slachtofferverenigingen, partners en overheidsdiensten. Dit traject duurt voor de slachtoffers uiteraard te lang, maar ik ben toch tevreden dat deze stap genomen is. Slachtoffers en hun familie zullen sneller geholpen worden en zich minder verloren voelen in de administratieve procedures. Zo krijgen ze meer recht op bijstand van een advocaat, meer financiële hulp bij verplaatsingskosten en verblijfskosten. Maar ook de bedragen die bij aanvangsfase worden uitbetaald worden opgetrokken. Wie met zoveel leed te maken krijgt moet in de eerste plaats niet bezig zijn of hij of zij de rekeningen van het ziekenhuis wel zal kunnen betalen.”

Cijfergegevens:

- Aantal dossiers terroristische aanslagen 22 maart 2016: 682

- Totaal toegekende noodhulp: 1.933.500 euro

- Totaal toegekende hoofdhulp (niet-dringende hulp): 816.700 euro

- Aantal behandelde telefoongesprekken terrorisme: + 2.900

- Aantal behandelde mails terrorisme: + 12.000

Cijfergegevens:

- Aantal dossiers Bende van Nijvel: ca. 100

- Totaal toegekende hulp Bende van Nijvel: 2.364.282,88 euro