Eerste veiligheidsprijs voor Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen

le samedi 08 décembre 2018 11:00 Communiqués de presse

Eerste veiligheidsprijs voor Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen

De eerste Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep veiligheidsprijs voor huisartsen werd vandaag door minister Geens uitgereikt aan Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen en huisartsenkring Brugge en Omgeving. Met deze prijs wil huisartsenvereniging Domus Medica en de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep de veiligheid voor huisartsen verder verbeteren en garanderen.

De prijs werd in het leven geroepen ter nagedachtenis van dr. Patrik Roelandt die drie jaar geleden om het leven gebracht werd door een patiënt.

Minister Geens looft Huisartsenkring Brugge en Omgeving en Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen voor de veiligheidsinitiatieven die ze de laatste jaren namen voor de huisartsen. Hij bedankte uitdrukkelijk dr. Philip Vandevelde, voorzitter van de huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen, die de veiligheidsprijs in ontvangst nam.

Minister Geens: “Deze huisartsenkring is al lang voortrekker in de organisatie van een centraal oproepnummer 1733 met een sluitend veiligheidssysteem voor de huisartsen tijdens de wachtdienst, zowel in de huisartsenwachtpost als bij huisbezoeken tijdens de wachtdienst. De huisartsenwachtpost maakte ook afspraken met het ziekenhuis waardoor het security personeel van het ziekenhuis steeds onmiddellijk oproepbaar is. Bij huisbezoeken garandeert een chauffeur extra veiligheid voor de huisartsen en via het centraal nummer 1733 weet men steeds waar de arts is en kan steeds snel politiebijstand opgeroepen worden.”

De samenwerking tussen huisartsen en politie is voor minister Geens heel belangrijk. Als minister van Justitie nam hij al maatregelen om de veiligheid van huisartsen te verhogen. Minister Geens: “Na overleg met de huisartsenvertegenwoordigers heb ik een wetswijziging doorgevoerd die een lokaal georganiseerd overleg tussen huisartsen en politie mogelijk maakt. Zo kan de veiligheid van huisartsen tijdig worden gegarandeerd bij potentieel gevaarlijke situaties.”

Recente cijfers van het Meldpunt Agressie van de Orde der Artsen bewijzen dat huisartsen vaak slachtoffer zijn van agressie. Op minder dan drie jaar werden al 181 gevallen van agressie geregistreerd, maar het werkelijke cijfer ligt wellicht nog veel hoger omdat niet alle agressie gemeld wordt. Het gaat zowel over verbale agressie, psychologische agressie, fysieke agressie als seksuele agressie.

Huisartsenvereniging Domus Medica vraagt nultolerantie voor agressie op hulpverleners. Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel verduidelijkt: “Geweld en agressie beletten de artsen en zorgverleners in de uitoefening van hun taken van medische bijstand. Er moet een duidelijk signaal zijn dat geweld op zorgverleners op geen enkele manier kan gerechtvaardigd worden.” Roel Van Giel roept de politiezones ook op om samen te zitten met de huisartsenkringen en werk te maken van lokale veiligheidsprotocollen met de huisartsen. Minister Jambon schreef de politiezones hierover recent aan in een omzendbrief. Dr. Roel Van Giel: “Met de installatie van de nieuwe gemeentebesturen is het moment gekomen om in alle gemeenten verder werk te maken van een verhoogde veiligheid voor huisartsen en zorgverleners.”