Minister van Justitie Koen Geens verstuurt kerstkaarten gemaakt in de gevangenis

le vendredi 14 décembre 2018 12:16 Bond zonder naam

Dit eindejaar zal Minister van Justitie Koen Geens kerstkaarten van Bond zonder Naam versturen naar zijn netwerk. Geen gewone kerstkaarten, maar kaarten die de aandacht op gevangenen en het belang van werk voor hen in de kijker zetten. Ze werden met de hand gemaakt door vrouwelijke gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen. Zij gingen met restjes wol aan de slag om unieke kerstpatronen te creëren.

Het handwerk biedt hen een zinvolle dagbesteding en laat hen toe in hun eigen onderhoud te voorzien en ook hun slachtoffer(s) terug te betalen. Elke kerstkaart is ook voorzien van een terugschrijfkaart. Daarmee kan de ontvanger van de kerstkaart een warme boodschap terugsturen naar de maakster van de kaart.

Al jaren werkt Bond zonder Naam samen met Cellmade, dat instaat voor de tewerkstelling en de opleiding van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Ook externe bedrijven kunnen er terecht voor een waaier aan activiteiten en diensten. Werk tijdens detentie draagt immers bij tot de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij.

“99% van de gevangenen komt ooit weer in de samenleving terecht. En hoe zou jij willen dat jouw buur, collega of familielid weer in de maatschappij terugkeert? Daarom zetten we bij Bond zonder Naam in op een uitgebreide gevangenenwerking, met ook gevangenisbezoeken voor burgers, lezingen door ex-gedetineerden (Prison Talk) en een briefwisselingsproject (Traliepost) met vrijwilligers en gedetineerden. Het draagt bij aan de dialoog en aan het praten mét gevangenen in plaats óver hen”, aldus Anniek Gavriilakis (directeur Bond zonder Naam).