Noodhulp voor terreurslachtoffers gevoelig opgetrokken

le jeudi 20 décembre 2018 21:17 Persbericht

De wetsontwerpen van Minister van Justitie Koen Geens die de financiële hulp aan slachtoffers van terrorisme en slachtoffers in langdurige strafonderzoeken verbeteren werden vandaag goedgekeurd door de plenaire zitting van de Kamer.

Het plafond voor de noodhulp wordt gevoelig opgetrokken van 30.000 naar 125.000 euro voor dringende kosten. Slachtoffers moeten niet meer wachten op de tussenkomst van de verzekering om deze dringende kosten betaald te krijgen. De kosten lopen al snel hoog op. De financiële hulp die de Commissie voor hulp aan slachtoffers toekent, komt niet in de plaats van de vergoeding waarop de slachtoffers recht op hebben via hun verzekering, maar helpt de termijn te overbruggen tussen de terroristische daad en de uitbetaling door de verzekering en komt ook tegemoet in kosten die het slachtoffer op niemand kan verhalen.

Niet-residenten (slachtoffers die noch de Belgische nationaliteit, noch hun gewone verblijfplaats in België hebben) zullen het “statuut van nationale solidariteit” krijgen, daartoe nemen de bevoegde Ministers van Volksgezondheid en Pensioenen nog de noodzakelijke Koninklijke Besluiten.

Ook slachtoffers die betrokken zijn in langdurige strafonderzoeken zullen recht krijgen op een hogere tegemoetkoming. Er kan hulp toegekend worden tot 125.000 euro voor onderzoeken die minstens 10 jaar aanslepen en waarvan de motieven van de daders ongekend zijn. Die hulp kan bv. dienen voor advocatenkosten doordat de procedure zo lang aansleept of voor psychologische bijstand omdat de feiten niet zijn opgehelderd.

Koen Geens: “De bedragen die bij aanvangsfase worden uitbetaald worden gevoelig opgetrokken. Wie met zoveel leed te maken krijgt moet in de eerste plaats niet bezig zijn of hij of zij de rekeningen van het ziekenhuis wel zal kunnen betalen. Dit is geen eindfase in een betere hulp aan slachtoffers, we blijven in gesprek met de verenigingen en de slachtoffers.”

Cijfergegevens Commissie voor hulp aan slachtoffers:

- Aantal dossiers terroristische aanslagen 22 maart 2016: 682

- Totaal toegekende noodhulp: 1.933.500 euro

- Totaal toegekende hoofdhulp (niet-dringende hulp): 816.700 euro

- Aantal behandelde telefoongesprekken terrorisme: + 2.900

- Aantal behandelde mails terrorisme: + 12.000

- Aantal dossiers Bende van Nijvel: ca. 100

- Totaal toegekende hulp Bende van Nijvel: 2.364.282,88 euro