Praten helpt, zowel voor dader als slachtoffer

le jeudi 20 décembre 2018 13:08 Persbericht Warmste week

Praten helpt. Het is een cliché maar er zijn genoeg voorbeelden die dit kracht bij zetten. Iemand die - al dan niet rechtstreeks - slachtoffer werd van een misdrijf kan nood hebben aan een (rechtstreeks of onrechtstreeks) gesprek met de dader om de feiten een plaats te geven of om een antwoord te krijgen op zijn of haar vragen. Niet enkel slachtoffers, maar zeker ook daders, zien herstelrecht en bemiddeling als een belangrijke stap. Praten over wat er is gebeurd en vooral waarom iets gebeurde, is niet evident maar kan voor beide partijen wel een stap in de goede richting zijn.

Moderator, een vzw voor herstelrecht en bemiddeling in Vlaanderen en Brussel, werkt als tussenpersoon voor de gesprekken met dader en slachtoffers. De vzw geeft de direct betrokkenen bij een ongeval of een misdrijf de mogelijkheid om in dialoog te gaan. Als ze dat wensen kunnen de partijen ook samen een boodschap richten aan betrokken instanties zoals het parket, de rechter of de strafuitvoeringsrechtbank, die beslissingen nemen in hun zaak. Tegelijk ondersteunt Moderator gerechtelijke instanties en hulp- en dienstverleners in het zoeken naar diverse manieren om de strafrechtsbedeling meer dialooggericht en participatief te maken.

In 2016 kreeg Moderator 3295 vragen tot bemiddeling. Opvallend is dat de eerste stap tot bemiddeling bijna even vaak wordt gezet door daders als door slachtoffers. In de meeste gevallen gaat het om vermogens – en personendelicten, maar ook bij verkeersmisdrijven en zedenfeiten stellen partijen zich vaker open voor dialoog.

Beide partijen kunnen na een incident nog met vragen achterblijven. Vragen die ze misschien niet beantwoord zien in een strafproces maar waar ze wel graag een antwoord op willen. In dialoog gaan met elkaar kan de onzekerheid wegwerken en kan partijen dichter bij elkaar brengen. Niet zo zeer het resultaat van het bemiddelingsproces is belangrijk, wel het proces en de dialoog zelf”, aldus Minister van Justitie Koen Geens.

Pieter Verbeeck, communicatieverantwoordelijke van vzw Moderator Forum voor herstelrecht en bemiddeling: “In een bemiddeling mogen mensen zich uitspreken over wat voor hen belangrijk is. Ze voelen zich vaak betrokken en erkend en krijgen de kans om zelf rond het misdrijf/conflict en de gevolgen aan de slag te gaan. Zo ontstaat een situatie die zowel voor de betrokkenen als voor de samenleving helpend is.

Minister van Justitie Koen Geens benadrukt het belang van dialoog in onze samenleving en het nut van een bemiddelingsproces. Om Moderator verder te ondersteunen, loopt de Minister deze week de Warmathon in Leuven ten voordele van Moderator vzw.

Het aanbod van Moderator is gratis en geldt voor alle soorten misdrijven. Een bemiddelingsvraag kan zowel voor als na een vonnis (tijdens de strafuitvoering) gesteld worden.
Meer info op http://moderator.be/