Betere telefoniediensten voor gedetineerden om kansrijk terug in de samenleving te komen

le lundi 24 décembre 2018 15:00 Communiqués de presse

De Ministerraad ging in april akkoord met de overheidsopdracht die betere telefoniediensten voorziet voor gedetineerden. Telefonie op cel wordt verder uitgerold over alle gevangenissen. De voorbereidende bekabelingswerken werden bijna overal uitgevoerd, en vanaf februari wordt de aansluiting van het eigenlijke telefoonsysteem uitgerold en volgen er 2 gevangenissen per week. Ook de belkosten zullen drastisch dalen. Daarover is er een akkoord bereikt met de leverancier van de telefoniediensten zodat dit tegelijkertijd in februari overal wordt toegepast.

(In Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne bellen de gedetineerden reeds op een gelijkaardige manier. Dit zijn nieuwe instellingen met een reeds aangepast telefoniesysteem.)

Het plaatsen van een telefoon op iedere cel zorgt ervoor dat het aantal bewegingen sterk daalt met een positief gevolg voor de penitentiaire veiligheid. De gedetineerden moeten niet telkens in en uit de cel gehaald worden. Dit geeft de mogelijkheid aan de directies om het project “anders werken” verder te implementeren.

De telefoniediensten voor gedetineerden in de Belgische gevangenissen worden ook marktconform. Vandaag vallen de tarieven voor de gedetineerden duurder uit dan voor particulieren buiten de gevangenis. Telefoontarieven werden gehanteerd op basis van de tarieven van de openbare telefooncabines uit 2002.

De zeer hoge kost voor gedetineerden werd reeds meermaals, en terecht, aangeklaagd door allerlei instanties zoals de Federale Ombudsman of het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Gedetineerden houden zo meer geld over voor persoonlijke uitgaven, en moeten minder bijgestaan worden door de hulpkas van de gevangenissen zelf.

Gedetineerden kunnen niet zomaar naar iedereen bellen en kunnen niet opgebeld worden. Telefoneren door gedetineerden gebeurt op basis van een lijst met nummers die ze mogen bellen. Wel krijgt de gedetineerde meer vrijheid om te kiezen wanneer hij of zij belt naar iemand vanuit de cel. Deze manier van bellen zorgt voor minder frustraties bij de gedetineerden en biedt ook kansen voor een betere re-integratie.

Schematisch overzicht

                      Huidige tarieven Toekomstige tarieven % daling

VAST piekuren : 0,28 0,10 64,29%

VAST daluren : 0,14 0,10 28,57%

GSM piekuren : 0,86 0,11 88,37%

GSM daluren : 0,43 0,11 76,74%

Koen Geens: "Wie iets fout deed in zijn leven moet daarvoor boeten. Een straf is noodzakelijk, maar moet rechtvaardig zijn. Gedetineerden moeten kansen krijgen om na de straf het leven te hernemen. De telefoontarieven waren te hoog en daar doen we nu iets aan."