Verlenging contracten hernieuwbare elektriciteit federale overheidsdiensten

le vendredi 28 décembre 2018 13:10 Persbericht

Sinds 2013 wordt er enkel nog met hernieuwbare elektriciteit gewerkt voor de Federale overheidsdiensten. Op de afgelopen Ministerraad werden de contracten daarvoor met twee jaar verlengd. Dit toont dat de Regie der Gebouwen alvast het beste beentje voorzet om zich in te zetten voor het klimaat. Vanaf 1 januari moet de Regie der Gebouwen verplicht klimaatneutraal bouwen. In het licht van die verplichting wordt er nog strenger toegezien bij nieuwbouw om deze norm te halen.

Koen Geens: "Het is voor de overheid heel belangrijk om klimaatvriendelijk te bouwen en te renoveren. Onlangs werden de nieuwe gebouwen van de Dienst Vreemdelingenzaken geopend en daar is dan ook hard ingezet op energiebesparende maatregelen. De dubbele glazen wand met luchtbrug zorgt er voor dat er in de winter minder warmte verloren gaat wanneer er verwarmd wordt. Tegelijk zorgt dit in de zomer dat er minder warmte binnenkomt. Hoe meer energie we kunnen besparen, hoe beter voor het klimaat."