Een veilige samenleving begint bij een verkeersveilige gemeente

le vendredi 11 janvier 2019 06:35 Persbericht

Januari is traditioneel een kantelpunt op onze wegen. De vakantieperiode is voorbij en maakt de wegen drukken. Bovendien is het wegdek gladder door het winterweer. Januari is de maand van de nieuwjaarsrecepties en jammer genoeg blijven sommige mensen enkele glazen drinken wanneer ze met de wagen rijden.

Voor CD&V is de veiligheid en gezondheid van onze kinderen van het grootste belang. Zij vormen morgen onze samenleving en verdienen dan ook een veilige omgeving om op te groeien en om naar school te gaan.

Een ongeval kan helaas snel gebeuren. In 2017 waren er 38.020 verkeersongevallen met in totaal 49.066 slachtoffers, waaronder 44.694 lichtgewonden, 3.757 zwaargewonden en 615 personen die het leven verloren binnen de 30 dagen na het ongeval. Hoewel de cijfers een daling aanduiden in vergelijking met het jaar voordien, blijft elk ongeval er één te veel.

In zo een risicovolle periode is het belangrijk dat iedereen zich aan de verkeerswet houdt. Met een nieuw filmpje wil Minister van Justitie Koen Geens de aandacht vestigen op de nieuwe verkeerswet die zware verkeersmisdrijven strenger bestraft. Want alle weggebruikers moeten zich aan de verkeersregels houden: een veilige samenleving begint immers bij veilig verkeer en een veilige schoolomgeving.

Sinds enkele jaren geldt er een zone 30 in onze schoolomgevingen. Een goede maatregel die de veiligheid reeds verhoogde, maar we merken dat er nog te veel hardrijders zich onverantwoord gedragen in de schoolbuurten. Daarom verhoogde de Minister van Justitie de pakkans van hardrijders, zeker in de zone 30. In het begin van de legislatuur (2014) werden in Vlaanderen 53.451 bestuurders geflitst in de zone 30. In Brussel waren er met 32.169 (2016) een kleine 10.000 meer dan 2014. In 2017 was dit voor Vlaanderen 61.630. Te veel potentiële gevaren voor onze kinderen uiteraard, maar het is pas door hardrijders te pakken dat we hen kunnen stoppen.

Minister van Justitie Koen Geens: “Misdrijven zoals rijden zonder (geldig) rijbewijs, rijden zonder verzekering en vluchtmisdrijf worden zwaarder gestraft. Wie bovendien herhaaldelijk in de fout gaat, kan een verdubbeling van de straf riskeren. We moeten een duidelijk signaal geven dat verkeersdelicten niet getolereerd worden. Daarnaast moet er natuurlijk worden ingezet op preventie, denk maar aan de jaarlijkse BOB-campagnes, en moeten we inzetten op een veilige schoolomgeving. Minister van Onderwijs Hilde Crevits startte bijvoorbeeld reeds een campagne rond Schoolstraten.”

Wie zijn voeten veegt aan de verkeersregels, mag daar niet mee wegkomen. Brussel is Francorchamps niet. Het is een kwestie van respect om je hoffelijk en correct te gedragen in het verkeer. Ik wil de nadruk leggen op een veiliger en gezonder verkeer voor, in het belang van de kinderen en senioren in onze samenleving. Dat is de weg vooruit voor Brussel en Vlaams-Brabant”, vertelt Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets.

Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant Tom Dehaene: “De provincie Vlaams Brabant wil meer mensen op de fiets krijgen en steunt daarom scholen en gemeenten om veilige schoolroutes aan te leggen. Alleen als de weg naar de school 'fiets-veilig' is zullen we meer ouders overtuigen om de kinderen met de fiets naar school te brengen of te laten gaan.”

Federaal Parlementslid Jef Van den Bergh: “1 op de 4 ouders durft zijn kind niet naar school te laten fietsen. Dat is onaanvaardbaar. Een kleine maar harde kern van veelplegers maakt onze wegen systematisch onveilig. Ze rijden te snel, onder invloed of zonder rijbewijs. Vaak slaan ze na een ongeval op de vlucht. Ik ben zeer tevreden dat we onze parlementaire initiatieven voor een harde aanpak van deze wegpiraten er samen met Minister Geens hebben kunnen doordrukken. Zo maken we onze wegen veiliger voor iedereen.”

Minister van Justitie Koen Geens is vandaag vanaf 14 uur aanwezig op de aftrap van het Weekend zonder alcohol op de snelwegparking in Heverlee (Rijrichting Luik).

Téléchargez le communiqué de presse »