Informatievergadering Grote Moskee Brussel

le vendredi 01 février 2019 16:20 Persbericht

Vertegenwoordigers van de federale minister van Justitie, Koen Geens, en van de Brusselse minister-president, Rudi Vervoort, hebben op vrijdag 1 februari een informatie vergadering gehouden over de toekomst van de Grote Moskee van Brussel.

Deze vergadering werd in de Grote Moskee georganiseerd naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de huidige beheerder; het “Islamitisch en Cultureel Centrum van België” (ICCB).

In wezen is hun het volgende meegedeeld:

  1. De Grote Moskee van België zal open blijven na het vertrek van het ICCB. Daartoe zal het Executief van de Moslims van België een conciërge aanwerven, die de deuren van het gebouw zal openen en afsluiten.

2. De uitoefening van de eredienst aldaar zal worden gewaarborgd. De leiding van de dagelijkse gebeden zal - beurtelings - worden toevertrouwd aan imams uit de reeds erkende moskeeën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. Dringende werken zijn gepland om de veiligheid van de gebruikers van het gebouw te waarborgen.

4. Het Executief van de Moslims van België zal tijdelijk worden belast met het beheer van het gebouw in afwachting van de volledige implementatie van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die met name de betrokkenheid van de lokale gemeenschap van gelovigen vereisen.

5. Een algemeen project, dat een opleidingsinstelling voor de bedienaars van de islamitische eredienst en een museale ruimte inhoudt, wordt thans bestudeerd, met de bedoeling deze moskee te laten uitgroeien tot een bezieler van sociale cohesie.

    Minister Geens verheugt zich dat het zwaartepunt van het beheer van de Grote Moskee weldra in België zal komen te liggen en wenst te benadrukken dat op geen enkel ogenblik is gesproken over financiële compensaties vanwege de Belgische Staat voor het vroegtijdig opzeggen van de concessie. Ook als Minister belast met de Regie der Gebouwen zal hij zijn verantwoordelijkheid nemen teneinde dit emblematisch gebedshuis een nieuwe toekomst te helpen geven.