Dringende hulp aan terreurslachtoffers: hogere bedragen, snellere uitbetaling

le vendredi 08 février 2019 12:00 Communiqués de presse

Vandaag publiceert het Staatsblad 4 wetten van Minister van Justitie Koen Geens die de financiële hulp aan slachtoffers van terrorisme en slachtoffers in langdurige strafonderzoeken verbeteren.

Koen Geens: “Vandaag zetten we een belangrijke stap in het sneller en beter helpen van terreurslachtoffers. De dringende kosten die de overheid betaalt aan slachtoffers wordt verviervoudigd. Dat is noodzakelijk gebleken bij de terreuraanslagen omdat mensen heel snel hoge rekeningen moeten betalen. Ik vond dat niet kunnen en heb geijverd om als overheid meer te doen.”

Het plafond voor de noodhulp van terrorisme wordt gevoelig opgetrokken van 30.000 naar 125.000 euro voor dringende kosten. Dit plafond is onmiddellijk van toepassing, ook op de lopende dossiers.

Slachtoffers moeten niet meer wachten op de tussenkomst van de verzekering om deze dringende kosten betaald te krijgen. De kosten lopen al snel hoog op. Er zijn twee nieuwe schadeposten gecreëerd, één voor advocatenkosten en één voor reis- en verblijfkosten. Hiervoor is een overgangsregeling uitgewerkt. Slachtoffers van terrorisme kunnen vanaf vandaag binnen een termijn van 3 jaar aanvragen indienen om voor deze schadeposten vergoed te worden.

De financiële hulp die de Commissie voor hulp aan slachtoffers toekent, komt niet in de plaats van de vergoeding waarop de slachtoffers recht hebben via hun verzekering, maar helpt de termijn te overbruggen tussen de terroristische daad en de uitbetaling door de verzekering.

De Commissie komt ook tegemoet in kosten die het slachtoffer op niemand kan verhalen. Daar moet geen terugvordering zijn van de Staat naar de verzekering, want er is geen dekking.

Niet-residenten (slachtoffers die noch de Belgische nationaliteit, noch hun gewone verblijfplaats in België hebben) zullen het “statuut van nationale solidariteit” krijgen, daartoe nemen de bevoegde Ministers van Volksgezondheid en Pensioenen nog de noodzakelijke Koninklijke Besluiten.

Ook slachtoffers die betrokken zijn in langdurige strafonderzoeken zullen recht krijgen op een hogere tegemoetkoming. Er kan hulp toegekend worden tot 125.000 euro voor onderzoeken die minstens 10 jaar aanslepen en waarvan de motieven van de daders ongekend zijn. Die hulp kan bv. dienen voor advocatenkosten doordat de procedure zo lang aansleept of voor psychologische bijstand omdat de feiten niet zijn opgehelderd.

Cijfergegevens Commissie voor hulp aan slachtoffers:

- Aantal dossiers terroristische aanslagen 22 maart 2016: 682

- Totaal toegekende noodhulp: 1.933.500 euro

- Totaal toegekende hoofdhulp (niet-dringende hulp): 816.700 euro

- Aantal behandelde telefoongesprekken terrorisme: + 2.900

- Aantal behandelde mails terrorisme: + 12.000

- Aantal dossiers Bende van Nijvel: ca. 100

- Totaal toegekende hulp Bende van Nijvel: 2.364.282,88 euro

· Wet van 15 januari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019030067%0D%0A#top

· Wet van 3 februari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019010575%0D%0A#top

· Wet van 15 januari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019030068%0D%0A#top

· Wet van 3 februari 2019 tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2019-02-08&numac=2019010576%0D%0A#top