Strijd tegen illegale medicijnen en dopingproducten opdrijven

le vendredi 22 février 2019 07:57 Persbericht

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister Koen Geens om de “Hormonencel” om te vormen naar het “Pharma- and Foodcrime platform”. Naast een nieuwe naam krijgt de cel een breder takenpakket. Daar waar vroeger de focus lag op het opsporen van het hormoongebruik bij dieren is de scope vandaag uitgebreid. Het gebruik van anabolen stijgt, alsook zijn er steeds vaker namaakgeneesmiddelen in omloop.

De strijd tegen het gebruik van illegale medicijnen wordt opgedreven door meer acties op het terrein te organiseren. Mensen kunnen ernstige neveneffecten ervaren of zelfs sterven door het gebruik van illegale medicijnen. In 2012 werden 1.027 zendingen door het geneesmiddelenagentschap onderschept. In 2014 steeg dat cijfer naar 3.781 en in 2016 naar 4.850. Zo’n pakketten zijn vaak gewoon online te bestellen.

Voorbeelden van namaakgeneesmiddelen: producten om erectiestoornissen tegen te gaan, geneesmiddelen om te vermageren, antidepressiva, anabolica en hormonale producten

Alle info op het terrein wordt gebundeld binnen dit centraal platform om de illegale handel van producten aan de wortel aan te pakken. De focus komt meer te liggen op de illegale handel dan het gebruik, hoewel dat ook belangrijk blijft. Dopingagentschappen zullen deelnemen aan het overleg en zo de nodige informatie sneller delen. De inlichtingen van de anti-dopingoverheden kunnen nuttig zijn voor de opsporings-en gerechtelijke onderzoeken van politie, douane en justitie en laten ook gerichtere controles toe.


Dopingovertredingen worden vastgesteld door een labo’s naar aanleiding van urinecontroles, door controles van postzendingen in de luchthavens (de bestellingen via internet) of door het aantreffen van verboden dopingproducten bij huiszoekingen in het kader va andere misdrijven zoals bijvoorbeeld drugsgebruik of uitgaansgeweld.

De wijziging en uitbreiding van de “Hormonencel” is er gekomen op vraag van het College Procureurs Generaal.