Aalmoezeniers en moreel consulenten in gevangenissen krijgen volwaardig sociaal statuut

le lundi 25 février 2019 10:51 Communiqués de presse

Onlangs keurde de ministerraad op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, een koninklijk besluit goed dat zorgt voor een volwaardig statuut van de aalmoezeniers en moreel consulenten die werken in de gevangenissen.

Deze mensen verwerven zo sociale zekerheidsrechten, een op basis van anciënniteit evoluerend loon en betere arbeidsvoorwaarden. Het statuut is van toepassing op de volgende personen:

  • bezoldigde aalmoezeniers van erkende erediensten
  • bezoldigde consulenten van erkende erediensten
  • bezoldigde moreel consulenten van de erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing
  • vrijwilligers die de gedetineerden de morele of religieuze bijstand in de penitentiaire inrichtingen verlenen

Concreet krijgen de gevangenisaalmoezeniers een correctere verloning volgens diploma, kunnen ze sociale rechten opbouwen en beroep doen op zwangerschaps- of ziekteverlof. Hun brutowedde start aan 17.796 euro (niet-geïndexeerd), een loon dat elk jaar licht stijgt zodat dit na 8 jaar 23.943 euro (niet-geïndexeerd) bedraagt. Geïndexeerd start de brutowedde dus aan 30.376 euro, na acht jaar 40.868 (bruto geïndexeerd).

Vandaag kennen gevangenisaalmoezeniers- en consulenten een zogenaamde ‘vlakke loopbaan’ met één loonsprong na 8 jaar dienst en bijna geen sociale rechten. Hun verloning werd bepaald op niveau C, dat is overeenkomstig met secretariaatspersoneel.

Goed geschoolde krachten binnenhalen

Dankzij het sociaal statuut zullen aalmoezeniers betaald worden aan een loon dat toegang geeft tot niveau B. Met het toenemen van hun anciënniteit komen ze tot de beginloonschalen van het niveau A (tot A2). Daarmee wordt het mogelijk om goed geschoolde krachten binnen te halen en te houden. Een beginnend aalmoezenier in de eerste weddenschaal verdient zo tussen de 1.392,23 en 1518,80 euro netto per maand. Met acht jaar anciënniteit wordt dat tussen 1.873,13 euro en 2.043,42 euro per maand. Een hoofdaalmoezenier verdient tussen 2.444,54 en 2.666,78 euro netto per maand.

Religieuze begeleiding tegen radicalisering

Koen Geens: “Het stemt mij bijzonder tevreden vandaag dat we de mensen die zorgen voor de morele steun aan de gedetineerden een volwaardig statuut kunnen bieden. Dit was niet mogelijk zonder mijn collega’s in de regering. Wij zorgen er samen voor dat de zorg voor een gedetineerde verbetert. Enkel op die manier kunnen ze tot berouw en inkeer komen.”

Het ontwerp kadert binnen eerder geformuleerde aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie, over de verbetering van de religieuze en niet-confessionele begeleiding. De onderzoekscommissie formuleerde dat radicalisering kan worden tegengegaan door aan de gedetineerden die daar behoefte aan hebben, een goede religieuze, spirituele of niet-confessionele begeleiding aan te bieden.