België en Marokko gaan intenser samenwerken om misdaad te stoppen

le lundi 25 février 2019 18:30 Communiqués de presse

Minister van Justitie Geens en zijn Marokkaanse evenknie, Dhr. Aujjar hebben de bilaterale overeenkomst over wederzijdse rechtshulp in strafzaken die dateert van 1997 helemaal herzien. Daartoe tekenen beide ministers op maandag 25 februari 2019 een gemeenschappelijke verklaring.

Koen Geens: “Al meer dan 20 jaar werkt de Belgische Justitie nauw samen met de Marokkaanse autoriteiten in de strijd tegen criminaliteit. Het nieuwe rechtshulpverdrag zal deze samenwerking nog versterken. Specifiek voor witwaspraktijken en inbeslagnames hebben we maatregelen genomen die het onderzoek kunnen versnellen zoals onder meet ondervraging via videoconferentie en rechtstreeks contact tussen de juridische autoriteiten.”

Er wordt meer mogelijk op het vlak van justitiële samenwerking: als het ene land rechtshulp of overtuigingsstukken vraagt aan het andere land, is het niet meer verplicht om de diplomatieke weg te volgen. Bij fiscale misdrijven zal het verzoek tot rechtshulp niet meer geweigerd mogen worden en ook niet omdat er een ander belastingstelsel of andere douane-rechten gelden in de beide landen.

Of nog, wanneer Marokko en België samenwerken in gerechtelijke dossiers, komt er meer ruimte voor innovatie dankzij specifieke onderzoekstechnieken, verhoor door videoconferentie of het opvragen van bankgegevens. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op om misdaaddossiers tussen beide landen op te lossen.

Meer daadkracht en flexibiliteit

De nieuwe overeenkomst creëert ook het wettelijk kader om beslag te laten op goederen en deze verbeurd te verklaren indien deze het resultaat zijn van drugshandel en witwaspraktijken en zal aldus een krachtig wapen zijn tegen de georganiseerde criminaliteit. Wanneer een Belgische rechter beslist tot een inbeslagname, bijv. in een drugszaak, een witwasdossier of een terrorismeproces, kan die beslissing door de nieuwe overeenkomst effectief gevolg krijgen in Marokko.

Tussen 2012 en 2018 hebben de Belgische overheden 28 rogatoire commissies uitgevoerd inzake drugshandel en 60 rogatoire commissies inzake drugshandel en bijkomend het witwassen van middelen uit drugs verkregen. Vandaag wordt er al vaak beslag gelegd op goederen of vastgoed dat verkregen werd uit criminele activiteiten maar er is geen mogelijkheid om over te gaan tot verbeurdverklaring. Zo blijft het mogelijk om gebruik te maken van het vastgoed en wordt de crimineel niet voldoende gestraft.

Beide landen bereikten alvast een akkoord over een voorsteltekst die na verder intern overleg op punt wordt gesteld.