Beschikking van 26 december 2018 in de zaak van 2 vrouwen die naar IS gebied trokken tegen de Belgische Staat

le mercredi 27 février 2019 18:28 Communiqués de presse

De Belgische Staat besliste om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van 26 december 2018 in zaak van twee vrouwen die naar IS gebied trokken.

De voornaamste reden hiervoor was dat de vraag tot repatriëring van de kinderen al eerder door de rechtbank werd behandeld en zowel in eerste aanleg als in beroep werd afgewezen.

De geldende rechtsregels bepalen dat zaken die eerder bepleit werden met dezelfde eisen en dezelfde argumenten niet meer in aanmerking kunnen worden genomen voor een nieuwe rechtsprocedure of voor een nieuwe uitspraak.

Het Hof van Beroep deed vandaag uitspraak in deze zaak en verklaart dat de eis van de vrouwen om hun kinderen te laten terugkeren precies om voormelde redenen onontvankelijk is.

De Belgische regering blijft niettemin inspanningen leveren om de beslissing van december 2017 om kinderen tot 10 jaar terug naar België te halen toe te passen. Kinderen kunnen nooit schuldig zijn aan de daden van hun ouders.