Politie rijdt met in beslag genomen voertuigen criminelen

le mardi 05 mars 2019 10:30 Communiqués de presse

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, COIV, stelt meer en meer in beslag genomen voertuigen ter beschikking voor de politie.

Ondertussen zijn er 14 wagens toegewezen aan de federale politie. Er was vraag naar 25 wagens, maar de toewijzing gebeurt weloverwogen en binnen een strikt juridisch kader. Deze wagens werden in beslag genomen in het kader van volgende vastgestelde misdrijven: georganiseerde criminaliteit, drugshandel of witwassen.

Koen Geens: “Ik ben steeds op zoek gegaan naar manieren om de efficiënte werking van de politiediensten waar mogelijk te ondersteunen. Met dit project toont Justitie aan dat ze ook ook “out of the box” kan denken. Men gaat de criminelen bestrijden met hun eigen middelen die ze met criminele activiteiten hebben kunnen bekomen. Misdaad mag gewoonweg niet lonen.”

Dankzij de wetswijziging van 2018 is de procedure sterk vergemakkelijkt. De directeur van het COIV neemt nu zelf de beslissing wat er met de vermogensvoordelen kan gebeuren.

Op deze manier wordt efficiënt omgegaan met wat in beslag genomen wordt. Voertuigen stallen kost handenvol geld aan de staat. In het geval dat iemand toch ooit een voertuig moet terugkrijgen, wordt er een schadeloosstelling toegekend.

Vermogensbestanddelen die in beslag werden genomen tijdens een gerechtelijk onderzoek of opsporingsonderzoek kunnen, onder bepaalde omstandigheden, ingezet worden in de strijd tegen de georganiseerde of zware criminaliteit. Enkele voorbeelden van georganiseerde of zware criminaliteit zijn wapenhandel, drugstrafiek, mensenhandel, terrorisme…

Dit betekent dat goederen die in beslag werden genomen in gerechtelijke dossiers betreffende zware criminaliteit, effectief ingezet worden om zware criminaliteit te voorkomen of de daders ervan op te sporen, maar ook dat Justitie haar middelen op een gepaste en efficiënte wijze inzet. De bestaande regeling betreft alle vermogensbestanddelen en dus niet enkel voertuigen.

Voorbeelden van voorwerpen:

  • Voertuigen waaronder vrachtwagens voor acties op parkings van autostrades
  • Vaartuigen voor controles in de havens;
  • Speciale computers om hackers op te sporen;
  • Gebouwen die als schuilplaats kunnen dienen;
  • Het gebruik van inbeslaggenomen geldsommen voor operationele doeleinden is niet toegestaan.