Eerste publieke veiling van cryptomunten brengt 332.987 euro op

le mardi 12 mars 2019 06:00 Communiqués de presse

De eerste publieke veiling van strafrechtelijk inbeslaggenomen cryptomunten leverde 285.719 Britse pond (of zo’n 332.987 euro) op. De bitcoins werden opgerold door de Belgische politie en Justitie in het kader van drugshandel.

Het Noord-Ierse veilinghuis Wilsons Auction kreeg van de Belgische overheid de overheidsopdracht toegewezen om inbeslaggenomen virtuele valuta te beheren en verkopen. Op 28 februari en 1 maart 2019 veilde het bedrijf zo’n 318 bitcoins, bitcoins cash en bitcoins gold via fysieke en online veilingen.

De vraag was groot: alle 69 loten gingen vlot de deur uit. Het veilinghuis kreeg 6400 keer een bod uit meer dan 100 landen wereldwijd. Het veilinghuis is gespecialiseerd in de verkoop van cryptomunten, luxeauto’s, horloges en designgoederen, aangeleverd door overheidsdepartementen, politie en curatoren wereldwijd.

Belgische bitcoins opgerold via DarkNet

Op 12 maart 2015 nam de Federale Gerechtelijke Politie Limburg 104,9909228 bitcoins in beslag. Twee Belgen verkochten drugs onder meer via het DarkNet, die ze wereldwijd per post verstuurden. Bepaalde transacties werden betaald met virtuele valuta. Tijdens de huiszoeking vond de politie bitcoinportefeuilles op de computer van de hoofdverdachte.

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft op 10 november 2016 de hoofdbeklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en de bitcoins verbeurd verklaard. De sleutel van het bitcoinadres werd overgemaakt aan de ontvanger van de FOD Financiën die instaat voor de uitvoering van de verbeurdverklaring van definitieve vonnissen en arresten. Op dat ogenblik was er evenwel geen regeling voorzien voor de verkoop van virtuele valuta.

Hervorming COIV-wet

Dankzij de hervorming van de COIV-wet van 4 februari 2018 door Minister van Justitie Koen Geens, werd het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) de aangewezen dienst om de in beslag genomen virtuele valuta verplicht te beheren. Voorheen gebeurde dat door de politiediensten of op de griffies. Deze wet voorziet dat inbeslaggenomen virtuele valuta kunnen worden verkocht in de loop van de gerechtelijke procedure. Gezien hun variabele waardebepaling, kan een bewaring in natura een waardevermindering teweeg brengen.

Omwille van de technische expertise, de veilige bewaring en de waardebepaling van virtuele valuta, schreven de COIV en de FOD Justitie een overheidsopdracht uit waarbij een ervaren partner de in beslag genomen of verbeurd verklaarde valuta (bitcoin, litecoin, …) op gelijk welk moment zou kunnen ontvangen, bewaren, beheren en verkopen

Vaste werkwijze

Binnenkort tekent Minister van Justitie Koen Geens en het College van procureurs-generaal een omzendbrief die deze praktische werkwijze, vanaf het oprollen van cryptomunten tot de verkoop ervan, voor het hele Openbaar Ministerie en de politiediensten vastlegt.

COIV-directeur Jean-Michel Verelst: “Het was een uitdaging om deze problematiek op een aangepaste en veilige manier te regelen. De keuze voor een overheidsopdracht liet ons toe om expertise uit de privésector aan te wenden en dankzij de openbare veiling verkrijgen wede hoogst mogelijke opbrengst .”

Minister van Justitie Koen Geens: “We willen criminelen raken waar het echt pijn doet, in hun portemonnee. Ik sta volledig achter het follow the money-principe. Criminaliteit mag niet lonen”.