Einde werken nieuw Justitiepaleis van Namen voorzien voor december 2022

le vendredi 15 mars 2019 19:00 Communiqués de presse

Volgens de planning van de Regie der Gebouwen, zouden de werken aan het nieuwe Justitiepaleis van Namen klaar moeten zijn in december 2022.

De Minister van Justitie, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de magistraten en het gerechtelijk personeel van het Justitiepaleis in Namen.

Hij heeft hen kunnen geruststellen: de procedure voor het nieuwe Justitiepaleis gaat z’n gang. De bouwwerken van het nieuwe Justitiepaleis zouden moeten eindigen eind 2022. Het gaat om een promotieopdracht. Na de afwerking van de werken, zal de Regie der Gebouwen het gebouw huren voor Justitie gedurende 18 jaar.

De Regie der Gebouwen verwacht de offertes midden juni 2019. Vervolgens gaat het dossier ter goedkeuring naar de Ministerraad eind 2019.

Het nieuwe Justitiepaleis, met een oppervlakte van zo’n 16.000 vierkante meter, zal de volgende diensten huisvesten:

• hof van assisen

• rechtbank van eerste aanleg

• parket van de procureur des Konings

• jeugdparket

• politieparket

• arbeidshof

• arbeidsrechtbank

• arbeidsauditoriaat

• rechtbank van koophandel

• vredegerecht

• balie

• Directie Beveiliging federale politie (DAB).

• Correctionele keten divisie Dinant

Voorbereidende werken zijn opgestart in 2016 (afbraak, afsluiting en bouwrijp maken) en werden ondertussen afgerond.

In afwachting van de bouwwerken van het nieuwe paleis, zal de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie de nodige (aanpassings)werken uitvoeren in het kader van de veiligheid van het personeel in het oude gebouw. Ook zullen er in de tussentijd de nodige opfrissingswerken uitgevoerd worden.

Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens: “Ik heb veel begrip en respect voor de magistraten en het personeel voor de omstandigheden waarin zij werken. Ik doe versneld door aan de dossiers van de Regie der Gebouwen, die onder mijn bevoegdheid vallen sinds december 2018.”