Samenwerkingsakkoord met Brazilië ondertekend om in- en doorvoer drugs in Antwerpse haven in te perken

le mardi 19 mars 2019 12:45 Persbericht

Minister van Justitie, Koen Geens, is tevreden dat het federaal parket, het parket van Antwerpen en het parket van Brasilia op 18 maart 2019 een samenwerkingsakkoord hebben ondertekend.

De gerechtelijke samenwerking wordt hierdoor versterkt en gegarandeerd. De internationale uitwisseling van informatie tussen gerechtelijke en politionele diensten is van uitermate belang om de in- en doorvoer van drugs (voornamelijk cocaïne) via de Antwerpse haven terug te dringen. Een akkoord met Colombia is in de maak. De Minister heeft dit expliciet bepleit om hier versneld mee door te doen in het kader van het Stroomplan.

De Belgische politie heeft een verbindingsofficier in Brazilië, die ook kan opereren in Argentinië, Uruguay en Paraguay. De Nederlandse politie heeft verbindingsofficieren in Colombia, Suriname, Nederlandse Antillen en Peru. Deze Nederlandse verbindingsofficieren behandelen ook Belgische dossiers. Alles staat of valt met samenwerking.

Drugs stopt niet aan de grenzen van een land, dat is een internationaal probleem. Drugs moet je aanpakken aan de bron.

De Minister maakt zich geen illusies dat drugs altijd zullen circuleren en dit niet alleen in de Antwerpse regio. De diensten blijven zich echter inzetten om de problematiek in te perken en gecoördineerd aan te pakken.

Koen Geens : “Justitie probeert systematisch akkoorden te sluiten om samenwerking te verbeteren. Alles begint met informatie delen. Je moet het probleem aanpakken aan de bron, landen waar de drugs vandaan komen. Niet alleen om de rechtstreekse in- en doorvoer van drugs in de haven aan te pakken, maar ook om de grensondermijnende fenomenen in te dijken. Dat raakt uiteindelijk het volledige sociale weefsel van een samenleving. Ongetwijfeld voelen criminele organisaties dat er een verhoogde strijd wordt gevoerd. Ik hoop dat men de mensen kan geruststellen.”