De Grote Moskee van Brussel

le lundi 01 avril 2019 14:00 Communiqués de presse

Als gevolg van de verbreking van de Concessieovereenkomst tussen de Belgische Staat en het CICB (Cultureel Islamitisch Centrum van België) op 31 maart 2018, moet het CICB vertrekken uit het complex van de Grote Moskee van Brussel (GMB) op 31 maart 2019. Er is een beheerscomité opgezet door het representatief orgaan van de Islam (beter bekend als de Moslimexecutieve of EMB) voor het tijdelijk beheer van de Moskee. De uitbating van de gebedsplaats blijft zo verzekerd, en dit afwisselend door verschillende geestelijken afkomstig van reeds erkende moskeeën uit regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De meest dringende werken aan het gebouw staan ingepland om de veiligheid van zijn gebruikers te garanderen. Bovendien is er een tijdelijk gebruiksrecht getekend door de vzw Moslimexecutieve, de beheerder van de publieke middelen die door de Moslimexecutieve ter beschikking worden gesteld, en de Regie der Gebouwen. Dit om de periode te overbruggen tot wanneer een nieuwe vzw wordt samengesteld, die de technische coördinatie, verantwoordelijk voor het technisch beheer en het administratief en financieel luik van de gemeenschappelijke delen van het complex van de GMB op zich neemt. Nadien zal een nieuwe concessieovereenkomst worden uitgewerkt tussen het nieuwe orgaan en de Regie der Gebouwen. Die overeenkomst zal opgesteld worden, rekening houdend met de uitgebrachte aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie en goedgekeurd door middel van een Koninklijk Besluit in de Ministerraad.

Het nieuwe orgaan moet bestaan uit vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, de EMB, het Instituut voor de opleiding van geestelijken en vertegenwoordigers van de toekomstige culturele ruimte. Technische experten zullen er eveneens vertegenwoordigd zijn. De rol van het nieuwe orgaan bestaat erin het gebouwencomplex van de Grote Moskee te beheren in overeenstemming met de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. De minister van Justitie heeft alles in het werk gesteld, en stelt alles in het werk, om zo goed mogelijk de opvolging van het dossier en de steun van de betrokken entiteiten te garanderen. Het gaat erom voor deze nieuwe vzw hun verantwoordelijkheden tegenover de parlementaire onderzoekscommissie op te nemen, meer bepaald over de introductie van een erkenningsdossier van de gebedsplaats door een gekozen beheerscomité.