Officiële stuurgroep om vooruit te gaan met het Brussels Justitiepaleis

le mardi 02 avril 2019 12:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, Koen Geens toont dat het hem menens is met de voortgang van de werken van het Brusselse Justitiepaleis.

Vandaag ondertekenden vertegenwoordigers van de Poelaertstichting en de Minister een protocolakkoord. Met dit akkoord wordt er een officiële stuurgroep ‘Steerco Poelaert’ opgericht. Daarnaast zal het operationeel team dat de werken opvolgt ‘Team Poelaert’ heten. Dit team bestaat uit een mix van 5 medewerkers van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie.

Deze ‘Steerco Poelaert’ heeft als missie een betere communicatie en uitwisseling van informatie uit te werken. De groep moet ook ondersteuning bieden in de lange moeilijke administratieve procedures. Het is een plaats voor discussie maar ook voor vooruitgang. Hij moet op vaste tijdstippen samenkomen en zal een jaarlijks roterend voorzitterschap hebben naar taalrol.

Vanuit de volgende organen zal men worden uitgenodigd voor de ‘Steerco Poelaert’:

- twee vertegenwoordigers van de Poelaertstichting

- een vertegenwoordiger van de Regie der Gebouwen

- een vertegenwoordiger uit de beleidscel van de Minister belast met de Regie der Gebouwen

- een vertegenwoordiger van de FOD Justitie

- een vertegenwoordiger van de beleidscel van de Minister van Justitie

- een vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- een vertegenwoordiger van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- een vertegenwoordiger van de Stad Brussel

- een vertegenwoordiger van de Burgemeester van de Stad Brussel

- een vertegenwoordiger van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

- een vertegenwoordiger van Team Poelaert 

Deze mensen nemen hun opdracht vrijwillig op en krijgen hiervoor geen verloning.

Koen Geens: “We moeten nu eens echt vooruitgang maken met het Justitiepaleis in Brussel. Iedereen weet dat ik dat gebouw een goed hart toedraag, anders had ik in 2016 niet al geijverd om de hoogste justitiële diensten met inbegrip van de strafketen in het gebouw te bewaren. De Poelaertstichting zal op grond van dit Protocol nauw worden betrokken bij een goede opvolging van de werkzaamheden. Alles begint met mensen samenbrengen, dan kunnen we wonderen verrichten.”