Een modern burgerlijk wetboek! Gedaan met “wallen en grachten”

le jeudi 04 avril 2019 12:00 Communiqués de presse

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Vandaag beslist het parlement over het Nieuw Burgerlijk Wetboek met daarin het boek “Bewijs”. Voorheen las je in het Burgerlijk Wetboek nog over poorten, muren, grachten, wallen en vestingen. Van elektronische communicatie of nieuwe gezinsvormen was in 1804 geen sprake. Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bewijs van een bindend akkoord.

Minister Geens: “Ik hou van tradities, maar wat niet meer in de tijdsgeest past moet aangepakt worden. Het jaar 1804 ligt al ver achter ons en onze samenleving verdient een moderne wetgeving die aansluit bij wat mensen belangrijk vinden. Het lijkt me niet meer dan normaal dat mensen via mail of sms iets kopen of verkopen en dit dus ook juridisch sluitend is.”

Mail of sms als bewijs volstaat voor aan- en verkopen tot 3.500 euro

Het Bewijsrecht doorkruist vaker dan gedacht het leven van ieder van ons. Je gaf jouw akkoord voor een koop of verkoop en je wenst dat te bewijzen? Daar komt het bewijsrecht in het spel. Koop je vandaag een goed boven 375 euro, dan is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Niet altijd even handig in de hedendaagse samenleving. Een smartphone zit al snel boven dat bedrag. De hervorming van het Bewijsrecht legt de lat voor een schriftelijke overeenkomst op 3.500 euro.

Stel, je koopt of verkoopt een tweedehands elektrische fiets op internet voor 1.000 euro. Dan volstaat binnenkort een sms of mail als bewijs van je aankoop/verkoop. Minder rompslomp dus voor kleinere aankopen die vaak al via de digitale weg gebeuren. Maar deze hervorming biedt ook meer zekerheid voor duizenden extra transacties die dagelijks gebeuren tot en met een bedrag van 3.500 euro.

Bewijs? Ook de ander is aan zet

Een tweede belangrijke verandering binnen de hervorming van het Bewijsrecht is dat een rechter de bewijslast zal kunnen omdraaien. Stel, je probeert geld uit een bankautomaat te halen, maar er gaat iets mis. Het geld is van jouw rekening, maar je hebt helemaal niets in je handen. Als de rechter de bank vraagt om het logboek voor te leggen, maar dat logboek blijkt gewist, dan krijg je vandaag ongelijk. Door de hervorming kan de rechter in uitzonderlijke gevallen, de bewijslast omdraaien en bij de bank leggen. Als de bank dan niet kan bewijzen dat de automaat wel degelijk het geld heeft bezorgd, dan krijg je gelijk.

Stel, je gsm wordt in Spanje gestolen en je belt met een andere gsm naar de operator om de simkaart te laten blokkeren, maar alle medewerkers zijn in gesprek. Doordat de dief met jouw gsm belt, loopt de factuur op tot in de duizenden euro’s. De operator vordert later de betaling van de exorbitante factuur, en zegt tegen de rechtbank dat jij geen bewijs levert dat je hem telefonisch probeerde te verwittigen. Ook hier kan de rechtbank de operator vragen om te bewijzen dat er geen telefoonoproep van jou kwam.

Maar ook bij het aansprakelijk stellen van een arts of ziekenhuis voor een medische fout, moet je niet altijd meer zelf het bewijs leveren. Soms werd je dat onmogelijk gemaakt, als je bijvoorbeeld onder narcose was of over een onvolledig medisch dossier beschikt. De rechter kan dan de tegenpartij verplichten om te bewijzen dat er geen fout werd begaan.

Het oude Wetboek, het oudste van het land, dateert van 1804. Achterhaalde bepalingen en woorden (‘kerven’ van de ‘kerfstok’, ‘huiselijke registers en papieren’…) worden vervangen door heldere en toegankelijke taal. Onze samenleving is drastisch veranderd en heeft recht op heldere wetgeving, aangepast aan onze moderne tijdsgeest.

Minister Geens: “Aan de update van het burgerlijk recht werken we al sinds dag één van deze legislatuur. De modernisering van de burgerlijke stand, de hervorming van het erfrecht en de hervorming van het huwelijksvermogensrecht zijn al afgerond. Met het bewijsrecht zetten we de volgende stap.”