Laatste horde in kansspelwetgeving genomen

le jeudi 04 avril 2019 17:30 Persbericht

De sector van de (sport)weddenschappen is de laatste jaren enorm gegroeid. De Minister van Justitie besteedde dan ook veel aandacht aan de bescherming van de gokkers in het kader van sportweddenschappen en de beperking van het aanbod. Vandaag keurt het parlement de laatste horde goed wat betreft de kansspelwetgeving.

Koen Geens: “Ik wil laten zien aan de mensen hoe ingrijpend gokken in hun leven kan zijn. Mijn hart scheurt als ik berichten krijg van mensen die aan gokken onderuit gegaan zijn. Dit laatste pakket aan regels is een belangrijke stap om mensen die aangeven niet meer te willen gokken te beschermen. Wie de kansspelwetgeving in die zin nog verder wil hervormen in de toekomst, zal in mij zonder voorbehoud een medestander vinden.”

Geen ongewenste mails, niet in de buurt van scholen en meer zeggenschap bij de gemeente

Mailings naar personen die zich hebben laten uitsluiten op een ‘zwarte lijst’ (EPIS-systeem) worden ook verboden. Dit uitsluitingssysteem bestaat sinds de kansspelwet van 7 mei 1999, waardoor mensen (ofwel vrijwillig, ofwel als gevolg van een juridische beslissing) geen toegang krijgen tot casino’s, speelhallen en gokwebsites. Dat uitsluitingssysteem wordt uitgebreid tot de gokkantoren en voorziet op termijn een link met het register van wanbetalers bij de Nationale Bank. Dit zijn kwetsbare mensen die echt iets willen doen aan hun verslaving en geholpen moeten worden.

Gokkantoren zullen zich niet meer kunnen vestigen dicht bij scholen, jeugdhuizen op plaatsen waar mensen samenkomen om aan hun verslavingsproblematiek te werken. Ook de gemeentes zullen hun zegje kunnen doen wanneer een nieuw wedkantoor opent of zullen bijkomende voorwaarden kunnen opleggen.

Gemeentes krijgen ook meer bevoegdheden (vb. verzegeling) om in te grijpen wanneer misbruik optreedt bij krantenwinkels die weddenschappen aanbieden, van cafés met kansspeltoestellen, bingoavonden, tombola’s, enzovoort. Alle kansspeltoestellen worden vergunningsplichtig of aan de gemeentelijke toelating onderworpen. Die toestellen zullen niet meer toegankelijk zijn voor minderjarigen.

Minderjarigen mogen niet meer spelen op kansspeltoestellen in cafés. Elk toestel zal een e-ID lezer krijgen om leeftijdscontrole uit te voeren. Wedkantoren worden bovendien ook niet meer toegankelijk voor minderjarigen. Ook de kansspelcommissie krijgt 10 personeelsleden bij om extra controles uit te voeren.

Reclame al aan banden gelegd, van alles minder behalve van regels

Een krantenwebsite die volstaat met gokreclame? Voortaan is dat verleden tijd. Gokreclame voor onlinecasino’s en onlinespeelhallen mag enkel nog aangeboden worden op een vergunde website van casino’s en speelhallen en via gepersonaliseerde reclame, bijvoorbeeld een zoekmachine.

Acht jaar na de wet van 2010 werden de uitvoeringsbesluiten op de onlinekansspelen genomen. Deze (reeds eerder goedgekeurde besluiten) worden vanaf juni 2019 van kracht. Zo komen er minder reclamespots voor onlinekansspelen. De uitzending van reclame voor onlinecasino’s, -speelhallen en -weddenschappen wordt verboden op tv, radio, websites en apps tijdens de rechtstreekse verslaggeving van sportwedstrijden en voor, tijdens en na uitzendingen voor minderjarigen. Per reclameblok zal nog één reclamespot voor kansspelen mogelijk zijn, en voor 20 uur al helemaal niet. Reclame voor bonussen wordt verboden en de bonussen zelf beperkt. Er komt, voor het eerst, een speellimiet op gokwebsites en personen die op de zwarte lijst van de Nationale Bank zullen worden geweerd van het storten van geld op een speelrekening.

Het fenomeen van de kansspelen op virtuele sportwedstrijden werd al aan banden gelegd. Het aantal ervan werd beperkt, er werden regels opgelegd over inzet en winst, het beheer van gegevens en met het gestemde wetsontwerp van vandaag wordt de leeftijd om deel te nemen verhoogd tot 21 jaar. In de toekomst zullen dit soort kansspelen online niet meer kunnen aangeboden worden.

Kader kansspelbeleid

Federaal zijn er 6 ministers bevoegd voor het kansspelbeleid: Justitie, Binnenlandse Zaken, Economie, Financiën, Volksgezondheid en de Nationale Loterij. Daarnaast zijn er 3 ministers van de gemeenschappen bevoegd voor de verslavingsproblematiek en 3 ministers van de gewesten bevoegd voor de belastingen op de spelen en weddenschappen. Elke maatregel moet op elk van deze niveaus afgetoetst worden. De minister van Justitie coördineert het totaalplaatje wat betreft het kansspelbeleid.