Eerste transitiehuis in Mechelen

le samedi 06 avril 2019 10:04 Persbericht

Minister van Justitie, Koen Geens, is verheugd te kunnen meedelen dat het project Sterkhuis van G4s Care en Exodus Nederland weerhouden werd om het eerste transitiehuis te openen. Dit pilootproject zal starten in Mechelen vanaf 1 september 2019. Specifiek geselecteerde gedetineerden krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. Deze beslissing werd genomen na plaatsbezoeken en gespreksrondes.

Koen Geens: “Een gedetineerde moet de kans krijgen zich voor te bereiden op een eventuele re-integratie in de maatschappij. In een transitiehuis krijgt de gedetineerde naar het einde van zijn straf de kans om daar intensief aan te werken. Ik ben blij dat Mechelen haar steentje wil bijdragen om samen aan een veilige samenleving te werken. ”

Op 18 november 2016 keurde de regering het Masterplan Gevangenissen en internering goed. Daarin wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Transitiehuizen zijn kleinschalige projecten (van ongeveer vijftien plaatsen). De gedetineerde wordt voorbereid om, na afloop van zijn straf, zelfstandig te wonen, werken en functioneren binnen de maatschappij.

Het project in Mechelen bestaat uit twee huizen, naast elkaar gelegen, waar iedereen een gewone kamer heeft en waar er meer in gemeenschap zal worden geleefd. Over een pilootproject in Wallonië zal er op korte termijn een beslissing worden genomen.

De Ministerraad ging gisteren akkoord met drie Koninklijke Besluiten om met dit project te kunnen starten. Er wordt hiervoor een budget van 900.000 euro voorzien.

Bart Somers, burgemeester van Mechelen: “In zijn bestuursakkoord formuleerde het stadsbestuur al dat het werk zou maken van de re-integratie van ex-gedetineerden. Ik ben dan ook blij dat de minister onze inspanningen honoreert met de keuze voor Mechelen als Vlaamse pilootstad voor het project transitiehuizen. Zo behoudt Mechelen zijn voorsprong op het vlak van integrale veiligheid.”