Ontkennen van genocides van Rwanda en Srebrenica wordt strafbaar

le samedi 06 avril 2019 10:22 Persbericht

De wet diverse bepalingen in strafzaken II werd al tweemaal gestemd door de Commissie Justitie. Die voorziet onder meer in de bestraffing van negationisme van de genocides van Rwanda en Srebrenica. Vlak na de Paasvakantie zal de plenaire zitting deze wet stemmen.

Concreet wordt het ontkennen, schromelijk minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van genocides, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden die erkend zijn door een beslissing van een internationaal gerecht, strafbaar. Met een internationaal gerecht wordt het Internationaal Strafhof in Den Haag en internationale VN-tribunalen bedoeld.

Het ontkennen van de genocides van Rwanda en voormalig Joegoslavië (Srebrenica), maar ook het ontkennen van toekomstige genocides en oorlogsmisdaden die internationaal erkend worden, zijn voortaan strafbaar volgens het Belgisch recht. De Armeense genocide valt buiten het toepassingsgebied van de wet, omdat daarover geen beslissing is van een internationaal gerecht.

Het nieuwe artikel wordt toegevoegd aan de Antiracismewet van 1981. De wet maakt ‘negationistische gedragingen als vormen van haat, geweld of discriminatie’ strafbaar. Zowel gedrag dat genocide of misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden goedkeurt, rechtvaardigt, ontkent of minimaliseert worden als negationistisch bestempeld. Die uitlatingen zijn ook strafbaar wanneer ze via het internet en op sociale media verspreid worden.

Aan de Negationismewet van 1995 wordt niet geraakt. Die blijft voorbehouden voor de zeer uitzonderlijke, gruwelijke, aard van de Holocaust zodat er niet de minste indruk van relativering zou kunnen ontstaan.

Met de toevoeging stelt België zich in regel met de Europese wetgeving. Zowel op niveau van de Unie als van de Raad van Europa waren daarover verplichtingen die in Belgisch recht moesten omgezet worden. Die omzettingen zijn al meer dan 10 jaar hangende, waardoor België een ingebrekestelling riskeerde op Europees niveau.

Koen Geens, minister van Justitie: “Het is 25 jaar geleden dat de gruwel van de Rwandese genocide plaatsvond. De genocide liet diepe wonden na bij de slachtoffers. We drukken ons medeleven met hen uit. Het minimaliseren van dergelijke genocide kan onder geen enkele omstandigheid. Negationisme van internationaal erkende genocides verankeren we wettelijk. Buurlanden zoals Frankrijk en Luxemburg hebben een gelijkaardige wet aan de onze.”