Gerechtsexperten krijgen sneller hun geld

le vendredi 19 avril 2019 06:00 Communiqués de presse

Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd en verschijnt vandaag in het Staatsblad.

Vertalers en andere gerechtsexperten moeten zich niet langer wenden tot een parketsecretariaat of lokale griffie voor de betaling van hun facturen. Per arrondissement komt er een gerechtskostenbureau waar speciaal opgeleide medewerkers in overheidsboekhouding de kostenstaten zullen afhandelen. Het bureau van het arrondissement waar de woonplaats van de tolk is gevestigd, is voortaan het vaste aanspreekpunt.

Een afrekening per maand voor tolken

Justitie gaat professioneler en klantvriendelijker te werk tegenover hun gerechtelijke prestatieverleners. Het gerechtskostenbureau informeert hen over opdrachten en kostenstaten. Zo kunnen prestatieverleners hun agenda beter inplannen. Tolken moeten voortaan slechts één kostenstaat per maand voorleggen met alle prestaties. Ook zullen gerechtsexperts nog sneller hun geld ontvangen. De gemiddelde betalingstermijn daalt van 154 dagen in 2018 naar minder dan 60 dagen.

Het gerechtskostenbureau is opgedeeld in twee delen: het taxatiebureau en het vereffiningsbureau. Het eerste behoort tot de Rechterlijke Orde, het tweede tot de administratie van Justitie. Het taxatiebureau kijkt na of betalingen voldoen aan de voorwaarden om betaald te kunnen worden. Het vereffeningsbureau verwerkt het kostenoverzicht en kijkt of alles in orde is om te kunnen overgaan tot de daadwerkelijke betaling.

Digitaal is de norm

Het onderscheid tussen zogenaamde ‘dringende’ en ‘niet-dringende’ kosten verdwijnt. De niet-dringende kosten zorgden vaak voor vertraagde betalingen en misverstanden bij betalers of ontvangers. Iedere betaling voltrekt zich vanaf nu binnen een redelijke termijn. Verder wordt het digitaal bezorgen van de vorderingen verplicht, tenzij er objectieve redenen zijn waarom dit onmogelijk is.

Bewuster omspringen met gerechtskosten

De oprichting van gerechtskostenbureaus zorgt ervoor dat de uitgaven in strafzaken beter beheerst zullen worden. Dankzij de digitalisering en verbeterde informatie-uitwisseling, zal de kans dat de FOD Financiën de gerechtskosten daadwerkelijk kan terugvorderen bij de veroordeelde, toenemen.

In 2016 besliste de Minister al om magistraten binnen de twee jaar na hun benoeming een opleiding te laten volgen om bewuster om te springen met gerechtskosten. Ook werden de tarieven voor enkele specifieke beroepsgroepen (bv. vertalers-tolken, gerechtspsychiaters) verhoogd. De tarieven zijn gelijkaardig als aan bijvoorbeeld een verhoor bij de politie. Het actualiseren van de soms verouderde tariefstructuren gaat onverminderd verder.

Vorig jaar waren er in totaal 1874 vertalers en tolken ingeschreven in het Nationaal Register. In 2018 werd er voor 19.337.992 euro aan prestaties uitbetaald.

Overzicht consumptie vertalers/tolken per jaar en per gerechtelijk arrondissement

Eindtotaal 2015

Eindtotaal 2016

Eindtotaal 2017

Eindtotaal 2018

Antwerpen

5.000.918,88 €

6.394.585,05 €

5.327.738,52 €

5.330.867,25 €

Antwerpen

3.015.555,20 €

3.837.090,68 €

3.069.235,28 €

2.844.283,76 €

Hasselt

423.932,82 €

795.211,20 €

633.910,20 €

551.366,68 €

Mechelen

671.104,01 €

549.318,35 €

681.456,36 €

786.232,14 €

Tongeren

633.346,80 €

885.687,71 €

589.406,45 €

885.250,98 €

Turnhout

256.980,05 €

327.277,11 €

353.730,23 €

263.733,49 €

Mons

1.452.163,09 €

1.561.687,53 €

1.618.896,64 €

1.637.301,16 €

Mons

588.089,93 €

573.442,42 €

558.596,22 €

605.126,36 €

Charleroi

545.408,28 €

632.574,77 €

577.055,08 €

639.080,35 €

Tournai

318.664,88 €

355.670,34 €

483.245,34 €

393.094,45 €

Brussel/Bruxelles

7.196.963,52 €

7.492.793,26 €

7.114.962,97 €

5.596.680,12 €

Brussel-Bruxelles

6.301.025,57 €

6.581.431,53 €

6.066.206,82 €

4.869.152,91 €

Leuven

623.593,64 €

669.408,46 €

759.352,03 €

480.468,57 €

Nivelles

272.344,31 €

241.953,27 €

289.404,12 €

247.058,64 €

Gent

4.972.605,69 €

4.888.027,24 €

5.174.841,94 €

4.966.741,48 €

Brugge

1.536.626,52 €

1.357.624,43 €

1.483.727,17 €

1.768.049,20 €

Dendermonde

1.264.606,77 €

1.094.180,46 €

814.795,73 €

865.462,59 €

Gent

992.397,75 €

1.260.706,73 €

1.230.435,43 €

774.173,96 €

Ieper

239.076,52 €

195.750,41 €

199.041,39 €

217.439,58 €

Kortrijk

546.300,91 €

599.784,34 €

1.012.883,81 €

848.415,45 €

Oudenaarde

266.874,96 €

223.922,44 €

276.035,02 €

350.534,19 €

Veurne

126.722,26 €

156.058,43 €

157.923,39 €

142.666,51 €

Liège

1.955.887,70 €

2.018.281,10 €

2.028.505,42 €

1.797.464,46 €

Arlon

127.694,65 €

144.410,04 €

117.678,30 €

102.042,19 €

Dinant

134.326,08 €

152.786,32 €

144.107,77 €

104.588,87 €

Eupen

89.196,89 €

108.544,01 €

124.030,32 €

82.869,75 €

Huy

70.449,23 €

56.183,80 €

55.854,63 €

58.247,35 €

Liège

953.166,68 €

988.445,37 €

958.006,72 €

908.558,80 €

Marche-en-Famenne

70.380,54 €

67.870,25 €

100.706,10 €

100.281,79 €

Namur

224.799,99 €

248.856,52 €

212.739,61 €

205.433,20 €

Neufchâteau

47.151,71 €

55.221,76 €

71.434,36 €

51.560,72 €

Verviers

238.721,93 €

195.963,03 €

243.947,61 €

183.881,79 €

Nationaal

393,42 €

3.996,41 €

7.955,46 €

8.938,37 €

Nationaal

393,42 €

3.996,41 €

7.955,46 €

8.938,37 €

Eindtotaal

20.578.932,30 €

22.359.370,59 €

21.272.900,95 €

19.337.992,84 €