Bescherming slachtoffers mensensmokkel: sensibiliseringsactie nodig

le vendredi 26 avril 2019 11:36 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, zal de “Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel” vragen een sensibiliseringsactie op te zetten om te duiden dat slachtoffers van mensensmokkel bescherming in België kunnen vragen.

Slachtoffers van mensensmokkel kunnen een speciaal statuut krijgen. Wie in België slachtoffer wordt van mensensmokkel heeft recht op juridische begeleiding en krijgt een speciaal statuut met een tijdelijke verblijfsvergunning. Dit impliceert dat er met het gerecht moet samengewerkt worden om dit statuut te verkrijgen. Justitie focust zich op het oprollen van netwerken en dit gebeurt over de landsgrenzen heen.

Niet alleen de directe slachtoffers van mensensmokkel ondervinden de nadelen van deze laakbare uitbuiting door bendes maar ook de hele samenleving. De drempels lijken erg hoog om in dit statuut in te stappen, maar dit is een manier om slachtoffers te helpen en criminele organisaties op te rollen.

In maart 2019 nog werden in een zaak van het federaal parket, met internationale tentakels, 14 personen veroordeeld door de correctionele rechtbank in Gent met gevangenisstraffen tot 7 jaar, geldboetes en verbeurdverklaringen. Een 500-tal slachtoffers werden geïdentificeerd, waarvan een 100-tal in België. Ook deze slachtoffers kregen het aanbod van het federaal parket zich als slachtoffers van mensensmokkel in een speciaal statuut in te schrijven. Daarop ging geen enkel slachtoffer in. Dat toont aan dat het niet altijd evident is deze zaken op te sporen en netwerken lam te leggen. Slachtoffers vrezen heel vaak represailles voor hun eigen familie of vrienden.

Het college van Procureurs-Generaal hernieuwde vorige maand nog de omzendbrief in de strijd tegen mensensmokkel. Dit is een absolute beleidsprioriteit waarin meer daadkracht wordt gevraagd in het actief opsporen van de winsten die uit mensensmokkel volgen. Misdaad mag niet lonen.