Plan om alle boetes van criminelen te innen. Misdaad mag niet lonen.

le lundi 29 avril 2019 15:00 Communiqués de presse

CD&V heeft met Minister Koen Geens het budget van Justitie op punt gezet, ingrijpende hervormingen doorgevoerd in de verschillende domeinen van het recht, de wetboeken geactualiseerd én een duidelijke en haalbare visie op de gevangenis en de rechtbank van de toekomst uitgewerkt.

In de volgende legislatuur wil CD&V het werk van Minister Geens voortzetten. De gevangenis en de rechtbank van de toekomst moeten definitief vorm krijgen. Justitie moet synoniem zijn van toegankelijkheid, stiptheid en veiligheid.

CD&V wil daarom de komende vijf jaar inzetten op de 3 volgende thema’s:

 1. Justitie voor jou en mij

  De toegankelijkheid tot justitie is topprioriteit. Er mag geen drempel zijn om naar de rechtbank te trekken of een rechtszaak te starten.
 • Justitie is duidelijk voor iedereen: een dienstverlening in een begrijpelijke taal,afgestemd op ieders noden. De diverse boeken van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, die al neerliggen in het Parlement, zullen verstaanbaarheid en duidelijkheid brengen. Maar ook de communicatie vanJustitie met mensen moet onder de loep. De toon moet menselijk, begripvol, maar ookverstaanbaar en professioneel zijn.
 • Justitie is fysiek én digitaal nabij: minder, maar modernere gebouwen met een goed uitgeruste informatica, waar de rechtszoekende efficiënt verder wordt geholpen, ongeacht welke rechtbank het dossier behandelt.
 • Justitie is betaalbaar: toegang tot het recht mag ook voor minder gegoede mensen geen drempels meer kennen. De inkomensgrenzen voor wie aanspraak kan maken op een pro-deo-advocaat moet worden opgetrokken.

 1. Justitie schakelt nog een versnelling hoger

  Enkel een stipte justitie maakt dat burgers en ondernemingen sneller geholpen worden.
 • De duur van burgerlijke zaken en strafzaken moet nóg korter. Dit kan ten eerste door de verderzetting van de digitaliseringsprojecten. Dit resulteert in minder papier en minder werklast zowel voor de magistraat als voor de burger. Ten tweede moet de organisatie van de magistratuur verder geprofessionaliseerd worden via het autonoom beheer, een objectieve verdeling van middelen op basis van werklast en meer efficiënte inzet van magistraten en gerechtspersoneel.
 • Ondernemen willen we stimuleren door een snellere opsporing van ondernemingen in moeilijkheden en verdere opvolging ervan te verzekeren. We beschermen ondernemingen en schuldeisers door frauduleuze ondernemers sneller aan te pakken.

 1. Een uitgestoken arm der wet

  Justitie, dat zijn ook gerecht en politie die voor uw veiligheid zorgen.
 • Een nieuw strafrecht, strafprocedure en strafuitvoering met straffen en strafmaten die aangepast zijn aan de uitdagingen van onze hedendaagse samenleving. Het nieuwe Strafwetboek en het nieuwe Wetboek van Strafuitvoering, het eerste neergelegd in het Parlement, staan hiervoor garant. Voor CD&V moeten alle straffen uitgevoerd worden, niet alleen de gevangenisstraffen maar ook de geldboetes en de verbeurdverklaringen. (zie casus)

 • Met een zuurstofkuur voor het gevangeniswezen (infrastructuur, materieel, personeel) zetten we in op een veilige samenleving waarin recidive minder kans krijgt. Daarom blijven we aandacht hebben voor een zinvolle detentie, de gezondheidszorg van de gedetineerde én de situatie van de geïnterneerde.

 • Voortdurende investeringen in politie- en inlichtingendiensten zijn nodig om voldoende bewijs te verzamelen tegen criminele organisaties. Er is een duidelijke onderrekrutering geweest bij de federale gerechtelijke politie, dat kan niet langer. Die speurders zijn een essentieel onderdeel om zware criminaliteit op te sporen.

 • Het wettelijk kader voor de bestuurlijke handhaving moet de rol van de burgemeester versterken bij het sluiten van inrichtingen die malafide praktijken hanteren.

 • Een verdere aanpassing van de kansspelwetgeving en een nieuw samengestelde kansspelcommissie die nodig is om de speler te beschermen.

CASUS

Alle straffen moeten uitgevoerd worden. Zware geldboetes boetes die niet geïnd worden leiden tot straffeloosheid. Misdaad mag niet lonen. Enkel een gevangenisstraf voor zware criminelen is onvoldoende als ze nog 1 miljoen euro op de bank hebben staan voor later.

 1. CD&V vraagt om in te zetten op meer gespecialiseerde federale gerechtelijke speurders om het ‘follow the money’-principe toe te passen. Alles begint met bewijslast verzamelen. Er is onvoldoende gerekruteerd in die diensten.

 2. Het parket moet met de extra middelen die CD&V wil besteden aan het gerecht strafuitvoeringsonderzoeken kunnen doen om na te gaan waar het geld van de criminelen zich bevindt.

 3. Naast het innen van verkeersboetes is een verdere digitalisering van de connectie tussen justitie en financiën nodig om alle boetes van veroordeelden te kunnen innen. Financiële strafuitvoering moet verder worden aangepakt om een eind te maken aan straffeloosheid. Misdaad mag niet lonen.

WAAROM WERD DIT NOG NIET EERDER GEDAAN?

Het is niet mogelijk om alles tegelijk te doen. De afgelopen jaren is er ingezet op de geleidelijke digitalisering. Om de verkeersveiligheid te verhogen, wat een prioriteit is voor de overheid, werd het inningsproces volledig geautomatiseerd. Daardoor kunnen er 21 procent meer boetes verstuurd worden en is de werklast verlaagd. De pakkans is vergroot, de recidivist wordt gepakt. Dat wil zeggen dat alles digitaal binnenkomt en ook zo buitengaat.

Hetzelfde moet gebeuren bij de boetes die de rechters uitspreken, ook voor andere misdrijven dan de verkeersmisdrijven. Dat gaat meestal over grotere bedragen. Het is de logica zelve dat personen die misdrijven hebben gepleegd, hun boete ook betalen.

Dankzij de overgang naar 1 digitaal platform binnen de parketten en politierechtbanken heeft justitie de stap kunnen zetten naar een centralisatie van de info en een informatisering van de keten. Dit kan uitgebreid worden en zou als doelstelling hebben dat alle boetes centraal worden doorgegeven vanaf de FOD Justitie naar FOD Financiën. De al of niet terugkoppeling van de inning is eveneens voorzien zodat FOD Justitie ook een centraal zicht opbouwt van de toestand van de inning van de dossiers.

Aan toegankelijkheid, stiptheid en veiligheid hangt een prijskaartje vast. De Minister gaf al aan dat er minstens 750 miljoen euro nodig is om Justitie verder in de goede richting te duwen. Nu geeft de Minister ook aan dat Justitie dankzij die investeringen ook geld kan opbrengen. Als we de penale boetes die rechters uitspreken goed kunnen innen, kan dat op 5 jaar tijd 1 miljard opleveren. Justitie vraagt, maar geeft ook geld aan de begroting.