#tiszover: Iedereen is mee met het WVV, ook Willy en Marie-Jeanne

le mercredi 01 mai 2019 06:00 Persbericht

Op 1 mei is het officieel zover. Vandaag treedt de nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Voortaan is er geen minimumkapitaal meer nodig om een bv op te richten. Meer ondernemingen zullen in België geboren worden.

In een nieuwe video van ‘de Werken van Geens’ gaat de Minister aan de slag in een klokkenmakerij. “Het is vijf voor 12”, benadrukt Minister Koen Geens.

Het oude vennootschapsrecht was zeker ‘verouderd’ te noemen. Maar dankzij de nieuwe vennootschaps-en verenigingswet kan je voortaan zonder veel gedoe je eigen zaak opstarten, een vzw oprichten en laten verzekeren. Het zijn maar enkele voorbeelden die in de laatste video van de Werken van Geens aan bod komen.

Iedereen gelijk voor het recht

Vzw’s, landbouwers en vrije beroepen zoals artsen zijn ondernemingen die onder andere failliet kunnen gaan. Vroeger werd een vzw ontbonden, maar dankzij een faillissement kan een vereffening ordentelijker verlopen zodat schuldeisers correct worden uitbetaald.

Vzw’s mogen onbeperkt economisch actief zijn. Vroeger mocht dat enkel als bijkomstige activiteit.. Ook is de aansprakelijkheid van bestuurders, voor zowel vzw’s en vennootschappen, beperkt tot een maximumbedrag (van 125.000 tot 12 miljoen euro) in functie van hun grootte. Kort gezegd kan een vzw zowel verzekerd worden tegen bestuursfouten als tegen een faillissement.

Een BV kun je voortaan alleen oprichten in plaats van met twee. En menselijk kapitaal, zoals kennis en arbeid, telt mee als startkapitaal dat je inbrengt in de onderneming.

De grootste verandering is misschien nog het terugbrengen van het aantal basisvormen. De CVBA, CVOA of tijdelijke handelsvennootschap verdwijnen. Alleen vier basisvormen, de maatschap, BV, CV en NV blijven over. Dat maakt het vennootschapsrecht stukken duidelijker en beter afgelijnd.

Twee stemmen per aandeel

Maar ook voor de grote ondernemingen à la Willy Naessens verandert er heel wat. Een onderneming die kiest voor het Belgisch recht, zal voortaan altijd als Belgische onderneming aanzien worden, zelfs al zit het hoofdkantoor in het buitenland. Twee stemmen per aandeel zijn mogelijk in plaats van één, maar niet verplicht.

Koen Geens: “Met deze grondige hervorming zullen meer ondernemingen geboren worden in België. Een moderne wetgeving zorgt voor een goed ondernemersklimaat en voor meer tewerkstelling in eigen land. Bestaande vennootschappen krijgen een overgangsperiode tot 1 januari 2024 om hun statuten te wijzigen.”