Reactie van de Minister van Justitie op de moord op Julie Van Espen

le lundi 06 mai 2019 21:29 Communiqués de presse

Deze verschrikkelijke tragedie is onbevattelijk en laat niemand onberoerd. Ik betuig mijn diepste medeleven met de familie en de naasten van Julie. Dat het leven van een 23-jarig meisje op gruwelijke wijze werd ontnomen, is niet onder woorden te brengen en maakt mij ontzettend triest en kwaad. Gerecht en politie hebben de afgelopen uren alles in het werk gesteld om de dader snel te vinden. Er zijn veel onbeantwoorde vragen en onduidelijkheden op dit moment. Het dossier wordt volop onderzocht zodat familie en naasten snel duidelijkheid krijgen.

De verdachte heeft van 2004 tot 2008 vierenhalf jaar gevangenisstraf uitgezeten voor feiten van o.a. diefstallen, verkeersmisdrijven, heling en een verkrachting op een meerderjarige. Eind 2016 pleegde hij een diefstal met geweld en een verkrachting waarvoor hij tweeënhalf maanden in voorhechtenis zat. Bij de verwijzing van deze zaak door de raadkamer naar de correctionele rechtbank, begin 2017, besliste de raadkamer hem vrij te stellen onder voorwaarden, in afwachting van zijn proces. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde hem in datzelfde jaar tot 4 jaar gevangenisstraf. De door het parket gevraagde onmiddellijke aanhouding werd niet uitgesproken door de rechtbank. Betrokkene ging in beroep en zijn zaak werd behandeld in mei 2018 door het hof van beroep van Antwerpen en op die zitting werd de conclusieagenda vastgelegd op november 2018. Op die datum werd de zaak echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De laatste veroordeling is daardoor nog niet definitief en kan dus nog niet worden uitgevoerd.

Niettegenstaande in eerste aanleg zeer snel werd gevonnist, was dat niet het geval in de beroepsprocedure. Ik betreur dat heel erg. In het bijzonder omdat ik er alles aan heb gedaan om de doorlooptijden van strafzaken te verkorten. De mogelijkheid tot invoering van de alleenzetelende rechter in 2016 om meer zaken te kunnen behandelen, is daar één voorbeeld van. Op die manier kan er capaciteit worden vrijgemaakt.

De nieuwe Eerste Voorzitter kondigde een paar weken geleden de toepassing van de alleenzetelende raadsheer en de heropening van de bevoegde Kamer aan, waarop het parket tot dagvaarding van de verdachte is overgegaan. De zaak zou behandeld worden op 5 juni 2019