Justitie wordt steeds digitaler: Leuven geeft het goede voorbeeld

le mercredi 15 mai 2019 12:48 Communiqués de presse

De digitale dossierbeheersapplicatie MaCH, waar de rechtbank en het parket mee werkt, is in volle evolutie. Minister van Justitie Koen Geens bezocht vandaag de Rechtbank van Eerste Aanleg in Leuven om te zien wat er goed werkt en wat de uitdagingen zijn voor de toekomst: “De rechtbank van Leuven is in veel digitale projecten één van de voortrekkers, denk maar aan invoering van MaCH in correctionele rechtbank, de digitale ontvangst van pv’s van politie en vandaag ook het gebruik van tablets door magistraten en griffiers.

Eind vorig jaar werd er in Leuvense rechtbank van eerste aanleg gestart om conclusiestukken en brieven digitaal neer te leggen. Sinds begin dit jaar zijn er 1022 conclusies, stukken en brieven, neergelegd in de Burgerlijke Rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Dit aantal blijft maand na maand stijgen. Het betekent dat de advocaten steeds meer voor de digitale weg kiezen. Het voordeel voor de advocaat of de burger is dat hij niet meer naar de rechtbank moet om zijn papieren daar af te geven. Bovendien zijn de advocaten niet meer gebonden aan de openingsuren van de griffie.

De dertien stokoude dossierbeheersystemen van de gerechtelijke entiteiten ruimen gaandeweg plaats voor MaCH. Zo’n 58 procent van de entiteiten werkt met MaCH, en dat aantal blijft stijgen. De ganse strafketen (parketten, politierechtbanken, correctionele rechtbanken) is intussen uitgerust met MaCH. Ook de burgerlijke rechtbanken (vredegerechten) werken hier al een aantal jaar mee. De uitrol van de ondernemingsrechtbanken is gestart en wordt afgerond tegen eind 2019. In 2020 volgen de rechtbanken van eerste aanleg (burgerlijk) en de arbeidsrechtbanken.

De connectie van andere systemen (PACOS, Diplad, burgerlijke stand, databank pv’s,..) met MaCH zorgt ervoor dat informatie binnen Justitie vlotter circuleert en dat samenwerking met externe partners zoals politie, andere overheidsdiensten (Staatsblad, strafregister, …) en juridische beroepen beter verloopt. De functionaliteiten van MaCH evolueren constant en worden uitgebreid, onder meer met het digitaal ondertekenen en versturen van vonnissen, digitaal neerleggen van conclusies en stukken, enzovoort. Hiermee belichaamt de op punt gestelde applicatie de verdere digitalisering van Justitie.

Minister Geens heeft in deze legislatuur het budget voor ICT opgetrokken van 38 naar 48 miljoen, maar beseft dat er naast de huidige middelen bijkomend 35 miljoen nodig is in het kader van de verdere informatisering van de rechtbanken. Hij heeft de afgelopen weken herhaald dat hij een tweede termijn op justitie koppelt aan een verhoging van het budget met 750 miljoen euro.

Koen Geens: “Ik zet al enige tijd in op de digitalisering van justitie. Dat is niet eenvoudig want je moet vaak van nul beginnen, maar het keerpunt is volop ingezet. Na de digitalisering van de burgerlijke stand en van het digitaal strafregister, kan de rechtbank nu ook digitaal documenten ontvangen en verzenden. Lijvige, papieren dossiers worden zo overbodig. De kelders van de justitiegebouwen kunnen zo beetje bij beetje geleegd worden. Ik ben blij dat de rechtbanken instaan voor een vlotte dienstverlening voor de mensen.”